Když je kontrola nedokonalá, protože se to hodí...

23. 08 2019

  www.inadhled.cz    Reklama je součástí našeho života a práce kreativců je stále náročnější a její výsledky dopadají na konzumenty agresivněji, než tomu bylo kdysi. Je to dáno možnostmi. Nejde pouze o plakáty a velkoplošnou reklamu, ale především o média plná reklamních přestávek, všudypřítomné obrazovky a displeje.  Reklamní spoty připomínají krátkometrážní filmy a občas jsou vtipné, jindy vlezlé. Otravná je například v televizi zvýšená hlasitost oproti filmu, který přeruší. Kdysi bylo tvrzeno, že to bude zakázáno, ale zdá se, že televizní společnosti se k tomuto nařízení postavily tak nějak arogantně a jedou si dál po svém. Podobně jsme si mysleli, že po zavedení GPDR pravidel přestanou chodit obchodní sdělení do mailů a mobilů všeobecně, ale opět se začal jejich počet zvyšovat a ukazuje se, že GPDR je jen další stupeň buzerace bez kladného dopadu tam, kde mělo být ochranou.

  Dalším prostředím, kde se rozmnožila reklama, jsou sociální sítě. Opět se zaměřme na Facebook, který je doposud stále velmi celosvětově rozšířený, nicméně není zdaleka jediným, kde se toto děje. Reklama je totiž placenou službou, kterou řada obchodníků, prodejců a výrobců propaguje své produkty. Což by nebylo zásadním problémem, kdyby neexistovaly určité regulace týkající se obsahu uveřejňovaného na stránkách Facebooku týkající se však všeho jiného, jen ne vylhané propagace neexistujících společností. Pokud na svém profilu či v komentářích někoho dalšího projevujete cokoliv odlišného, než veřejně jediný uznávaný názor poplatný nynější době a elitám sedícím v Bruselu, nehlásáte hesla podporující zelenou ideologii, neprojevujete lásku ke všem svým bližním, kterými jsou však pouze muslimové a migranti, projevujete vlasteneckou povahu, odmítáte propagaci genderových úchylností a homosexuality, případně si dovolíte o někom napsat sice skutečnou, ale o to více jistou skupinu pobuřující pravdu, můžete čekat nahlášení a vzápětí blokaci, při častějším opakování smazání profilu, v určitých případech i trestní stíhání. Stačí, že Vás nějaký trouba nebo tzv. Elf nahlásí. Třeba jen proto, že jste mu nesympatičtí. V tom je cenzurní oddělení rychlé, nekompromisní a dle všech příznaků lze usuzovat, že v jeho vedení sedí páter Koniáš. Pro mladší a méně vzdělanou skupinu, jde o historickou osobu, díky které shořelo mnoho starých knih a jehož hlavní činností bylo odhalovat církevní odpadlíky. Podobné osoby se později vyskytovaly u gestapa, STB, Stasi, CIA, KGB, Islámského státu, takže nelze nevidět návaznost a jistou podobnost. Nyní najdeme tyto moderní inkvizitory na sociálních sítích a mají se čile k světu. Pracují podle zadání, přestože to je často práce dobrovolná a k získání další podpory, třeba i materiální, je třeba se osvědčit. Masáž České televize a některých známých deníků či serverů o vzniku dezinformací je pouze návodem, co je vhodné nahlašovat. Což lidé s absencí dostatečného počtu mozkových buněk dělají, neboť jim to dodává pocit důležitosti. K nim lze přiřadit i ty sice inteligentní, nicméně v naivnosti pomýlené. U těch je jen více zarážející, jak málo si uvědomují svou propagací liberalismu ovlivněnou zabedněnost. Opakem je trhání knižního vydání Ústavy ČR nějakým pitomcem, tam se neblokuje, ale tleská. Být to korán, Policie ČR a inkvizice by konaly.

  Opakem v rychlé likvidaci ,,nevhodných´´ názorů je neochota Facebooku sledovat klamavé reklamy, které jsou sponzorované. Pokud si zaplatíte, je facebookovému kontrolnímu systému úplně ukradené, je li předmět propagace reálný, jeho cena obvyklá, byť výhodná a existuje li objednatel reklamy fyzicky, či je li pouze virtuální. Množí se totiž případy, kdy jsou nabízeny produkty, které sice někdo vyrábí, prodává, ale za úplně jinou cenu, kterou nabízí inzerenti na Facebooku. Nereálně nízké pořizovací náklady jsou spojené s potřebou zboží či službu ihned uhradit na přiložený účet, a poté jste odkázáni čekat na dodávku. Jde ovšem o loterii, kterou máte šanci vyhrát stejně, jako ve Sportce. Co vše se může stát?

  1. Zboží s výhodnou cenovkou najdete později ještě levněji. Nicméně Vám přijde. Jeho funkčnost však neodpovídá slíbeným hodnotám. Ale aspoň něco máte.
  2. Zboží vypadá jinak, než bylo ukázáno na reklamní dokumentaci. Přesto máte štěstí, že jako vzpomínku máte co kde vystavit. Většinou jde o fejk, který vzdáleně připomíná originál použitý na fotografii.
  3. Přijde Vám něco úplně jiného, než jste si objednali, takže jste naštvaní. Ale i tady je fajn, že se někdo obtěžoval něco zabalit a poslat. Snahy je třeba si vážit.
  4. Najdete si produkt, který sice nepotřebujete, ale uchvátí Vás. Cenou, vzhledem, vlastnostmi. Sice zapochybujete, ale chtíč je silnější, než logika. Zaplatíte, potěší Vás odpověď od dodavatele a čekáte. Mezitím si povšimnete, že stejné zboží nabízí plno dalších dodavatelů s podobnou cenou a stejnou fotodokumentací, takže jen tak zkusíte kontaktovat toho svého. A ejhle, nemůžete ho najít. Takže….jste vyhodili své peníze oknem a nemáte ani možnost si někde stěžovat či si vystavit na poličce aspoň siluetu svého vysněného nákupu. Jste za blbce dokonce i tehdy, když jste šli do rizika s vědomím, že to je nějak divné.

  Obchody přes internet a platby kartou jsou ošemetné a staromilcům zvyklým si na produkt sáhnout k srdci přirostou jen těžko. Virtuální svět však dokáže ukrást reálné Vaše peníze. Je to vcelku pochopitelné. Internet poskytuje takovou škálu věcí a činností, které by žádné obchodní středisko na světě neobsáhnulo. Facebook a provozovatelé dalších sociální sítí se však vzdali možnosti znepřístupnit své prostředí podvodníkům. Jestliže je cenzura schopná na jedno nahlášení vymazat člověka, proč se podobné oddělení nevěnuje více grázlům ochotným zaplatit pár dolarů za propagaci svých nereálných obchodních nabídek. Serióznost stránek Facebooku, ale i dalších jim podobných tak získává další trhliny. Jestliže je možné cenzurovat názory, to i bez nahlášení, mazat příspěvky běžných uživatelů, kterých je miliarda, pak u sponzorovaných by měla být povinnost určité filtrace mnohem zásadnější a odpovědnější. Vyklouzne li dívce na uveřejněné fotografii bradavka, jde pro inkviziční oddělení o zásadní delikt. Ale pokud si reklamu zaplatí někdo, kdo evidentně lže a krade, je to v pořádku. Takže pokud se Vám něco líbí, ale tušíte, že uhrazená částka nestačí ani na jeho dopravu, natož na výrobu daného produktu, jste svědky toho, jak vydělává Vámi používaná sociální síť a zároveň podvodník, na jehož účet máte peníze převést. Buďte tedy opatrní. Cenzurou jsou totiž omezené pouze pro světové elity nevhodné názory, nikoliv podvodníci generující zisky. Babinský byl proti nim břídil.

J3.K

.