Nejdříve vzdělání, poté kritika s argumenty

11. 01 2019

www.inadhled.cz   Střet různých civilizací připravovaný kdysi pouze cestovními kancelářemi, ovšem v poslední době organizovaný politiky, neziskovkami a veřejně i v zákulisí činnými vítači, se stal zásadním tématem propíraným v médiích, na veřejnosti i v soukromí. Zatímco odpůrci islamizace Evropy argumentují skutečnými událostmi, které se staly součástí dění napříč celou Evropou a de facto i mimo ní, fanatičtí přívrženci tyto fakta ignorují a popírají nebezpečí vzešlé z náboženství spojené s vírou v Alláha a jeho proroka Mohammeda. Jejich hlavním argumentem je skutečnost, že se u nás zatím příliš moc činů ve jménu Alláha nestalo, snad s výjimkou fyzického napadení číšníka v Praze a obtěžování zdravotnického personálu v jedné nemocnici, se tu muslimové prozatím drží zpět.  

 Nelze popřít, že Česká republika byla doposud považována za bezpečnou, což je způsobeno omezeným výskytem migrantů z řad muslimů. Své problémy tu máme s Ukrajinci především na ubytovnách. Pravdou je, že k  nám míří stále méně kvalitní část ukrajinského národa, navíc často ovlivněná protiruskou politikou, nicméně tyto záležitosti jsou řešitelné. Východní Asie komplikuje život především v oblasti obchodu, kdy jsou některá místa centrem praní špinavých peněz z drogových deliktů, nedostatky jsou také v hygieně, odvodu daní a respektování duševního vlastnictví a falšování ochraných známek u známých značek. I to je však při jisté snaze možné vyřešit.

  Islám k nám však proniká pomalu, potichu a o to intenzivněji. Vysílání České televize, především ČT D, se stalo hlásnou troubou nalhávající nám, že existuje islám s lidskou tváří. Agitace u těch nejmenších, při které je spojeno cizí náboženství, kultura a gender, se stala zásadním zlomovým bodem, kdy veřejnoprávní stanice překročila hranice toho, co je přípustné. O systematické výrobě fake news z v dílnách předních svvětových levicově zaměřených médií už dlouho nelze pochybovat, takové CNN a BBC jdou ještě dále, než výše uvedená ČT, nebezpečí však dlí v tom, že naše veřejnoprávní televize žijící luxusně z vybraných koncesionářských poplatků a dotací od státu přebírá zprávy i z těchto velkých zahraničních médií. Průnik islámu mezi mládež a do škol podporují i takové neziskové kolosy, jakým je bohatě dotovaná společnost Člověk v tísni a další ideově s ní spřízněné neziskovky. Zatím nám tedy nehrozí přímé nebezpečí z muslimské komunity u nás, to se však může během jednoho roku změnit. Navíc u Teplic stavěná vesnička patřící pouze bohatším investorům z arabských zemí je důkazem, že naše dveře jsou více, než jen pootevřené.

  Poslední volby ukázali, jak krátkozrací jsme. Vyjmenujeme li proimigrační strany, tedy Piráty, KDU-ČSL, Top09, ČSSD, STAN a částečně ANO, polovinu ODS, nezbývá mnoho těch, kteří vzdorují přílivu muslimů k nám. Přestože většina Čechů otevřeně stojí proti migračním snahám, při volbách se ukazuje naprostá neznalost problematiky islámu. Pomoci nám může vzdělávání se v této oblasti. Existuje institut nazvaný Centrum pro studium politického islámu, který pořádá přednášky o dopadech muslimské invaze do Evropy a při nich vycháí ze znalostí historie tohoto náboženství. V úvodu je pozvánka na další zajímavý seminář. Chceme li kritizovat systém otvírající islámu evropské dveře, je třeba vědět, čím můžeme přesvědčovat lidi kolem nás. Znalost nepřítele je prvotním impulsem k obraně proti němu. Doporučujeme Vám seznámit se s přednáškami rektorů tohoto centra, umožňuje to poté získat logické vysvětlení toho, proč se sveřepě bránit příchodu muslimů k nám. 

J3.K

 
.