Okénko - Právo v kapse - Agenda 21, Agenda 30 - co to pro nás znamená?

11. 01 2021

www.inadhled.cz   Pohodlnost a naše neochota zabývat se věcmi, které určují naše životy a jejich směr, aniž bychom měli zásadní vliv na dění kolem nás, způsobují stav vedoucí k naší nespokojenosti. Ekonomický systém vytvářený po desetiletí mocnými je pro některé z nás konspirace, pro jiné těžko stravitelná informace, pro další vcelku reálná záležitost, kterou však nejsou ochotni nějak měnit. A to je chyba, protože krmíme hydru, která požírá i nás.

  Agenda 21 a agenda 30 (podepsal ji bývalý premiér B.Sobotka), to jsou kroky, které se postupně naplňují.......testy, vakcinace....

  Temné rodiny jsou elitní rodiny, které jsou součástí něčeho, čemu se říká trvalá vláda. Všem bych doporučila, zejména pro rok 2021, aby začali poznávat, co je trvalá vláda, a elitní rodiny, které založily organizace, nevládní organizace… různé organizace, které ve skutečnosti formují světové vlády. V posledních 100 letech, skrze různé krize nebo události, rodiny, které jsou mezigeneračně bohaté, což znamená, že nashromáždily spoustu bohatství a moci, vytvořily organizace, které se v podstatě staly soukromě tak mocné, že začaly podplácet a ovládat politiku po celém světě.

  Vlády jsou ovládány těmito soukromými organizacemi, kterým mnozí říkají trvalá vláda nebo řídící elita!

  Musíme pochopit, že trvalá vláda, která je nyní u moci a stojí za národními vládami po celém světě, která je v podstatě má koupené, tato trvalá vláda se nezhroutí během pár obtížných let. Jen tak nezmizí. Tohle jsou v podstatě stovky let přesného upevňování bohatství a plánování.

  Spousta lidí si myslí, že to celé s covidem prostě zmizí a že se nebudeme ubírat stejným směrem, a že se to vrátí do normálu. To vážně nevidím…

  Budeme moci se přesunout k přirozenějšímu způsobu žití… a nemyslím tím, žití v lese… ale třeba žít jen v menší komunitě, podporovat menší farmy, podporovat menší a udržitelnější věci namísto obřích továrních farem, nebo velkých korporací… je to vážně o tom, přistupovat k věcem komunitněji, dát svoje peníze do družstevní záložny namísto obří banky. Je to o tom, dát moc zpět lidem, a to jakýmkoliv způsobem, jakým můžete. O tom to je.

  Nemusí to znamenat extrémní způsob žití mimo rozvodnou síť, ale zaměřit to více na komunity a na skutečné lidi, přestat používat velké korporace jako Amazon a velké banky, a začít naši moc dávat jinam. Něco vám povím… nikdy se přes tohle nedostaneme, pokud budeme nadále financovat systém, který nás utlačuje.

  Přesuňte svoje peníze z velkých banek do malých družstevních záložen. Vyhladovte systém, vyhladovte zvíře… to zvíře je ve své podstatě parazitické. Vy nejste.

  Jde o zlomení lidí v dalších pěti až deseti letech. Zlomit lidi, aby si prostě řekli: „Tak fajn. Jsem tak vyčerpaná. Nemám naději. Jsem unavená. Dejte mě do svých krabic, sledujte mě, dejte do mě nanoroboty… naočkujte mě, mně je to jedno… jen to zastavte.” To jsou plány. Takže… nepodílejte se na tom.

Celé video:

https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/videos/198548031948632

Připravila Ivana Schneiderová

 
.