Okénko - Právo v kapse - Informovaný souhlas k očkování proti Covid-19

8. 01 2021

www.inadhled.cz   Řádne nevyzkoušená vakcína, uspěchaná, zcela nová........kdo podstoupí takový hazard se svým zdravím? U očkování je už informovaný souhlas, protože jsme na to upozorňovali, že bez něj ani ránu. Tak "vyrobili" informovaný souhlas, ale jen blázen by ho podepsal.

Jeden (P.N.) to krásně popsal:

 

VAKCÍNA A VÍRA

Napadlo by vás letět na dovolenou letadlem, které je prototypem, nebyly na něm odlétané předepsané hodiny se zátěží, technickou dokumentaci bude mít dokončenou až za několik let, zatím v něm nikdy nikdo neletěl, pilot neví jak dlouho potrvá let a jestli vás na dané místo dokáže dopravit a výrobce navíc právně nezodpovídá za žádné škody, které vám mohou být při letu způsobeny?

Opravdu byste letěli? A to pouze proto, že vám politici řeknou, že to letadlo je nejspíš bezpečné, protože zatím nevypadá zle a že se tím vyřeší mezinárodní krize v letecké dopravě?

Letadlem byste neletěli, ale vakcínu si střelit necháte, že? Není nad občany bezvýhradně důvěřujícím politikům.

 

Pokud by byl enormní tlak na vakcinaci, lze použít § 175 (vydírání) i § 177(útisk) a § 402 o apartheidu. A také

§ 81 zák. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 

(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. (2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

§ 91 Člověk je nedotknutelný.

A hlavně:

 

ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ
Kapitola I - Obecná ustanovení
Článek 2 - Nadřazenost lidské bytosti Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy

Kapitola II - Souhlas Článek 5 - Obecné pravidlo Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat

 

 

Jenže lidé dnes hloupnou a důvěřují slepě lékařům, kteří se zaprodali k takové akci, důvěřují hercům-když on se nechal očkovat...tak mě to přece nic nemůže udělat.

Hluchému nevyslětlíš, slepý neuvidí.

Taky i Rychetský tvrdí, že "nedochází" k diskriminaci, ne vůbec ne-jen očkovaí budou mít "bonusy", takže zase musíme "řvát do eteru", aby se ledy pohly.

 

Je nás opravdu mnoho a další se přidávají. Zkusili jsme udělat hrubý součet o lidech co víme a je nás už skoro milion, kteří jsou nějakým způsobem aktivní.

Změnit něco může jen informovaný občan. Osobně si myslím, že i toho PES změnili pod tlakem. Neustále psát a dokladovat jejich lži a podvody

Jsou to malé dílčí úspěchy, ale jsou, pořád dělat něco - nějak, než nic.

Ivana Schneidrová

 

 

 
.