Okénko - Právo v kapse - Jak se kdo rozhodne?

29. 04 2021

www.inadhled.cz  Vláda svými nařízeními dlouhodobě porušuje zákony a práva občanů. O tom jsme již psali a nový ministr zdravotnictví Erenberger tomu dal nový rozměr. Momentálně vrací část fanoušků do ochozů sportovních stadionů, což je chvályhodné, ovšem školy jsou nadále pro mnoho školáků a studentů uzavřené. Je to trochu zvláštní přístup, který se jednou projeví na vzdělanosti národa. Navíc je nám neustále vyhrožováno tím, že agenda cocid-19 nekončí, dokonce tu jsou už nyní náznaky, že se připravuje covid-21. Takže ti, kteří po celou dobu nosí roušky a později respirátory, je budou nosit i v dalších měsících a možná rocích, ostatní budou nadále rebelovat tím, že chtějí dýchat normálně.

  Bude zajímavé sledovat, jak se s nařízeními vlády popasují restauratéři, kadeřníci a další poskytovatelé služeb. Vkládáme převzatý text vhodný k zamyšlení.

  Nejen pro kadeřnice, masérky, ale i pro hospodské:
Dotaz: "Mám po znovuotevření provozovny vyžadovat negativní test na C19?"
Jaký zákon mě k tomuto opravňuje?
Žadný!!!!
Host má ze zákona právo toto odmítnout.

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Zákon vychází z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která upravuje základní rámec práv a povinností ve vztahu k poskytování zdravotních služeb.

  Úmluva v článku 10 obsahuje základní vymezení ochrany soukromí a práva na informace, když stanovuje, že každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.
A co teď - host odmítne sdělit svůj zdravotní stav ( výsledek testu ).
Má dnes v Česku má právo odmítnou kadeřnice, či masérka, majitel restaurantu, bistra, kavárny anebo pivnice zakázat vstup této osobě?
Česká obchodní inspekce tvrdí, že takové právo nemá, že jde o diskriminaci spotřebitele – viz ustanovení § 6 zákona na ochranu spotřebitele. V roce 2018 za diskriminaci byla uložena pokuta ve výši 50000Kč.

 Teď si vyber hospodský, jaký zákon porušíš. Kdo tohle vymýšlí, potřeboval by uhelnou lopatou po tlamě.
  -převzato-

  V sousedním Bavorsku už 2x očkovaní nebudou nikde nosit roušky a testovat se, přestože je už známé, že právě ti, kteří prošli kompletní vakcinací, mohou být superpřenašečmi nemoci. Takže tu de facto dochází k diskriminaci lidí odmítajících z jakéhokoliv důvodu očkování, která způsobí další rozdělení společnosti. Navíc budou tito vystaveni riziku přenosu choroby jinými, které politici uznali za zdravé. Politici!!!  Bude zajímavé sledovat další vývoj. Dle některých tvrzení a již proběhlých událostí budou občané po neurčité době pociťovat fatální následky očkování a zvýší se mezi nimi úmrtnost. Pokud k tomu dojde, bude dáno za pravdu těm, kteří i za cenu diskriminace vakcíny odmítají. Co se bude dít poté, to už teď předvídat nedokážeme.

Jindřich Kulhavý

 

 

 
.