Okénko - Právo v kapse - Jaký máte názor na potraty?

21. 06 2021

www.inadhled.cz   Evropská unie stále pokračuje v schvalování a prosazování různých nesmyslů. Po Istanbulské úmluvě přišla na řadu otázka potratů. Naše praxe funguje tak, že se se potencionální matka může do konce 3.měsíce těhotenství rozhodnout o tom, zda li chce skutečně vychovávat děti, či půjde li radši na potrat. Někdo tento akt nazývá vraždou, jiní si myslí, že na to má právo. Nicméně pravdou zůstává, že v nynější době přivést dítě na svět je tak trochu nezodpovědnost. To berte jako nadsázku, možností tomu zabránit mají dospělí lidé dost pomocí zodpovědnosti a antikoncepce. I při nehodě je tedy doba 3 měsíce na rozhodnutí dostatečně dlouhá.

  Evropská unie jde o dost dále a chce umožnit zabití nenarozeného dítětě do mnohem pozdější doby. To už lze chápat jinak než naši variantu, tedy pokud se nezjistí, že je plod postižený. Toto téma je pro mnohé velmi kontroverzní, zneužitelné a individuální zároveň . Současě EU mimo otázky potratů zasahuje i do dalčích oblastí, které jsou už skutečně za hranicí schválitelného. Proti směřování EU vznikla petice, kterou dnes přinášíme.

Vážení,

v loňském roce jsme zahájili kampaň mezinárodní opozice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou unií, která pod rouškou boje proti domácímu násilí vnáší do členských států genderovou ideologii. Váš podpis byl také nalezen pod peticí stopgenderconvenion.org adresovanou předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, za který bych vám chtěl ještě jednou poděkovat. Istanbulská úmluva však není jediným příkladem radikální ideologizace institucí EU.

Proto Vás žádáme o další podporu. V současné době musíme protestovat proti jakýmkoli dalším šokujícím projektům, které nám mohou být vynuceny. Již 23. června se Evropský parlament dočká dalšího pokusu prosadit návrh usnesení, kterým se prohlásí potrat za „lidské právo“ prostřednictvím zavádějící koncepce „reprodukčních a sexuálních práv“. Poslanci hlasovali o podobném dokumentu v roce 2013, kdy byla zpráva Estrela předložena Evropskému parlamentu. Projekt potratů byl poté medializován a setkal se s velkým odporem veřejnosti, díky čemuž bylo možné jej zablokovat a nahradit alternativním řešením připraveným skupinou evropských konzervativců a reformistů.

Na druhou stranu byl dnes návrh nejradikálnějšího potratového řešení v celé historii této instituce předložen k projednání Evropskému parlamentu bez velké mediální publicity. Zpráva Maticia nezákonně vyzývá členské státy, aby zajistily všeobecný přístup k potratům, zavedly vulgární sexuální výchovu a omezily lékařům institut tzv. výhrady svědomí. Text dokonce navrhuje, aby všechny země EU financovaly chirurgické zákroky na „změnu pohlaví“. Autoři zprávy považovali námitku proti těmto návrhům za „porušení demokratických hodnot“ a vyzvali k omezení možnosti jejich vyjádření.

Tento dokument proto není jen útokem na život, rodinu, manželství, nevinnost dětí a svrchovanost členských států EU, ale dokonce i na svobodu projevu a svědomí, které jsou základem celého demokratického systému.

Proto vás žádám, abyste podepsali tuto mezinárodní petici, která vyzývá europoslance, aby hlasovali proti radikálnímu usnesení. Stačí přejít na na odkaz níže.

https://stopmaticreport.org/

Naléhavě potřebujeme ukázat poslancům rozsah sociální opozice vůči radikální ideologii. Pouze masivní sociální opozice může evropským politikům zabránit v porušování smluv o EU.

S úctou  Karolina Pawlowská

 
.

Speciály

Tipy