Okénko - Právo v kapse - Tak co s Andrejem?

3. 03 2021

www.inadhled.cz   Dnes se vrátíme trochu k právu. Andrej Babiš předvedl v tomto týdnu několik veletočů a s ním i celá vláda. Z Babiše zní nabubřelost, z vlády amatérismus. Předseda vlády stojí za všemi pozitivy, sám vše sehnal, přesto po něm chtějí střílet a situace je tak vážná, že musel odeslat manželku do Dubaje. Ta byla šíleně vyděšená, to dle první verze, zároveň nic nevěděla, to podle druhé verze. Obě následovaly pár vteřin po sobě. Nyní Monika trpí, protože vše musí dodržovat více než ostatní. Kdo v tom má chaos, nevadí, to je účel.

  Jinak vláda vyhlašuje nařízení, druhý den je mění. Zavírá a otvírá závodní jídelny, přikazuje a zase ruší 2 roušky na sobě, nutí lidi nosit průmyslové respirátory, jak je to s vakcínami, to už neví vůbec nikdo. No a stálice Prymula už má zase post, tentokrát poradce prezidenta. Ten to dotáhne nakonec na předsedu vlády. Vraťme se k Babišovi. S ním už trpělivost dochází. Pokud se přidáte k trestnímu oznámení, začněte usilovně přemýšlet, koho budete volit. Ze svých úvah vynechte dvojkoalici a trojkoalici, to bychom šlápnuli do bahna. Začínají však vznikat uzajímavé subjekty, třeba se dá vybrat tam. Z parlamentních zbytků už tolik možností nezůstává, i když.... no to se musíte rozhodnout sami.  

PODÁNO TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA BABIŠE

Protože Babiš pořád nařizuje testování na koronavirus, které provádějí jeho firmy a vydělávají na tom, jedná se o zneužití jeho postavení, podal jsem dnes trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Pokud se Vám líbí, můžete ho také podat, stačí tam napsat svoje jméno, bydliště a datum narození, nahoře komu to podáváte, dole podepsat a pak třeba odnést na nejbližší policejní stanici ve Vašem městě, každá policejní stanice má povinnost to přijmout. A jestli máte nové nápady tak to tam můžete připsat, ale nezapomeňte, pokud píšete něco, co nevíte jistě, nebo na to nejsou důkazy, je třeba vždy napsat : oznamovatel má podezření že....... aby se to neotočilo proti Vám, že jste našeho pana premiéra pomluvili či falešně obvinili. Podezření ale můžete mít na cokoliv.

VZOR

Doporučeně, datovou schránkou nebo osobně do podatelny

Policie nebo státní zastupitelství

adresa

Věc: Trestní oznámení pro podezření o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byly spáchány závažné trestné činy Zneužití pravomoci úřední osoby- § 329 TrZ , Zneužití informace v obchodním styku § 255 TrZ, Zneužití postavení v obchodním styku § 255a TrZ a Obecné ohrožení § 272 trestního zákoníku

Oznamovatel: jméno a příjmení

nar. bytem

Podezřelý: Ing. Andrej Babiš, nar. 2.9. 1954,

bytem Františka Zemana 876, Průhonice PSČ 252 43

předseda vlády ČR

Podávám toto trestní oznámení na výše uvedeného podezřelého, pro jeho jednání v souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR proti epidemii koronaviru nazvaného Covid-19, zejména prodlužování nouzového stavu a další protiepidemická opatření, neboť existuje podezření že tato opatření jsou primárně motivována nikoliv snahou o zdraví obyvatel ale o svůj zisk, neboť Ing. Andrej Babiš je jako předseda vlády a zároveň velkopodnikatel, mimo jiné ve zdravotnictví, je ve střetu zájmů.

Ing. Andrej Babiš je přes firmu SynBiol, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ : 26014343, většinovým vlastníkem fondu HARTENBERG HOLDING s.r.o. se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01801261, který vlastní společnosti podnikající ve zdravotnictví, mimo jiné společnost FutureLife a.s., IČ: 02625067, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, která vlastní společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o. IČ: 41194811, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, která provádí testování na koronavirus.

Vláda ČR rozhodla dne 28.2. 2021 že je nutné vice testovat, že podnikům, které budou testovat své zaměstnance to budou proplácet zdravotní pojišťovny, vláda uvažuje o testování dětí, jako podmínku, aby mohly chodit do školy, o povinném testování zaměstnanců v průmyslových podnicích a další opatření, aby se testovalo co nejvíce. Přitom Andrej Babiš je příjemcem zisku z tohoto testování, protože firmy z fondu Hartenberg patří mezi hlavní provozovatele testování na koronavirus v ČR. A Andrej Babiš tak z pozice předsedy vlády vytváří umělou poptávku po službách pro svoje firmy.

Toto vyvolává podezření, že Andrej Babiš zneužil svého postavení předsedy vlády pro svůj zisk. Tím se mohl dopustit zneužití postavení v obchodním styku, i zneužití svého postavení ústavního činitele.

Masové testování, které vláda prosazuje, nemá opodstatnění, protože testy často vyjdou pozitivně i u zdravých lidí. Antigenní test není totiž příliš spolehlivý, jak už bylo nesčíslněkrát dokázáno a jeho nespolehlivost je obecně známou informací. Naopak PCR test hledá genetické informace viru - v laboratoři se nukleová kyselina násobně zmnoží, a test je tak schopný detekovat i velmi malé stopy viru - metoda je tak o dost citlivější. V některých případech může dešifrovat dokonce i zbytky už mrtvého viru. Jinými slovy tento test vyjde pozitivní, i když má testovaný člověk v těle jen velmi málo virů, které nestačí na propuknutí nemoci a člověk je zcela zdravý, přesto PCR test vyjde, že je nakažený. Toto testování je v rozporu s obvyklým postupem lékařské vědy dodržovaným po mnoho desetiletí, kdy laboratorní vyšetření vždy jen doplňovalo diagnózu pacienta, kterou stanovil lékař na základě prohlídky pacienta. V případě koronaviru toto neplatí a lidé jsou označováni za nemocné, přestože jsou úplně zdraví a pouze se v jejich těle nachází menší množství virů nebo protilátek proti nim, I když nemají žádné příznaky a jejich imunitní systém si s malým množstvím virů poradí.

Je také podezření, že firmy z fondů Andreje Babiše vydělávají na epidemii nejen pomocí testování, ale i jinými způsoby.

Oznamovatel upozorňuje, že neustálé prodlužování nouzového stavu, a to dokonce v rozporu s ústavou ČR a s vůlí Poslanecké sněmovny může mít hlavní důvod, aby vláda nemusela postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a mohla nakupovat zdravotnický materiál za předražené ceny od firem které politici sami vlastní, ať už přímo nebo nepřímo přes tzv. bílé koně, nebo jsou politici od těchto firem podplaceni. Různé informace o nákupu předraženého zdravotnického materiálu již pronikly do médií.

Je povinností orgánů činných v trestním řízení, aby tato podezření prověřily.

Možným spácháním výše uvedených trestných činů ze strany předsedy vlády mohlo dojít ke škodě velkého rozsahu, a to v řádu miliard korun.

Oznamovatel žádá, aby ho orgány činné v trestním řízení informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování

 

 

V ------- dne -------2021 ------------------------------

podpis

A ještě jeden dokument.....

Čestné prohlášení

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….

OP: …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Uvádím, že na současná nesmyslná vládní opatření odmítám reagovat a dodržovat je, protože Listina základních práv a svobod výslovně zaručuje svobodu pohybu a pobytu, ochranu soukromého a rodinného života a právo postavit se na odpor každému, kdo znemožňuje naplnění těchto práv.

 

 

 

 

 

 

   

 
.