Okénko Právo v kapse - Výzva ke generální stávce

26. 11 2021

  www.inadhled.cz   Jak jistě víte, politici a celý jejich systém žijí z peněz, které musí někdo svou prací vydělat. Přiškrtit jejich příjmy znamená hodit jim vidle do plánů, jak s námi manipulovat. Začínají se množit výzvy ke generálním stávkám. To vyžaduje určitou přípravu, je tedy nereálné začít stávkovat ze dne na den, nicméně se blížíme k bodu, kdy to bude nezbytně, Druhým způsobem, jak vládní garnituru odříznout od příjmů, je přestat platit daně. To je daleko jednodušší, jenže by se k tomu museli připojit skutečně všichni, což je v dnešní turbulentní době a rozvrácené společnosti nemožné. Máme tu tedy první stávkovou pobídku. Za nás zatím nemá moc šancí, ale je třeba se na něco podobného začít připravovat. Děti by přeci měly být dost dobrý důvod.

  Pokud chcete zničit elity / řídicí systém, musíte první věc,na kterou je třeba se zeptat, čím se tento systém živí...Vaše pracovní síla je to nejdůležitější, co tento systém potřebuje k přežití. Pouze pomocí PRÁCE můžete paralyzovat systém a vydírat tyto síly! "Osvětoví důstojníci", kteří se vědomě vyhýbají tomuto prostředku, dokonce popírají jeho účinnost nebo organizací dlouho odkládali bojkot práce, patří do systému.

‼‼‼‼ Výzva ke generální stávce‼‼‼‼

  Přestaňte prosím pracovat od pondělí 29. listopadu 2021 do pátku 3. prosince 2021 bez ohledu na to, zda jste provozovatel čerpací stanice, prodavač, lékař, zdravotní sestra, právník, soudce, řidič kamionu nebo zaměstnanec v jiném odvětví. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, zavřete prosím na týden svou firmu a vyvěste na své domovní dveře následující zprávu:

  "Chceme nediskriminační společnost. Jelikož jsme neočkovaní, kritici, disidenti, prostě naši LIDÉ, nechceme diskriminovat ani šikanovat, nevidíme jinou možnost, než dočasně zavřít naše podnikání. Chceme svobodnou společnost, ve které je každý vítán a striktně odmítá nelidskou tyranii zavedenou vládou proti lidem, kteří neodpovídají oficiálnímu vyprávění. My se tohoto zločinu proti lidskosti neúčastníme a ani Vy byste se tohoto zločinu neměli účastnit. Norimberský kodex má přednost před všemi zákony.   Jsme oddáni lidskosti a svému svědomí. Můžeme svobodně myslet a jednat."

  Podobné zprávy můžete umístit na svá vozidla. Vytiskněte text a připevněte jej zevnitř na boční nebo zadní okno. Ujistěte se prosím, že je dostatečný výhled. Pokud by si každý tuto zprávu pověsil na vlastní okno, efekt by byl maximalizován.

  Každý si mohl tento nebo podobně upravený text vytisknout na své tiskárně jako leták a vystavit jej v autobusech, vlacích,  ale i v nákupních vozících supermarketů, vystavit je na soudech, v ordinacích lékařů, nemocnicích, obchodech, na letištích v letadlech, na autobusových zastávkách, Vyvěste transparenty s tímto vzkazem na mostech. Vaší kreativitě se meze nekladou.

  Tuto výzvu si můžete nechat přeložit do všech jazyků a distribuovat ji po celém světě! Tato zpráva by se měla dostat ke všem. Kdokoli se může zúčastnit generální stávky a pomoci ukončit tuto tyranii. Jsme lidé a jsme mnohem víc!

‼‼‼ Všichni říkáme ne této tyranii‼‼‼

Patrioten Europa & Q & S.H.A.E.F. Community

  Wer die Eliten / das Kontrollsystem zerstören will, muss sich als erstes fragen, wovon sich dieses System ernährt...Ihre Arbeitskraft ist das Wichtigste, was dieses System zum Überleben benötigt. Nur mit ARBEITSENTZUG kann man das System lahmlegen und diese Mächte erpressen!

"Aufklärer", die von diesem Mittel bewusst weglenken, dessen Wirksamkeit gar bestreiten oder die Organisation eines Arbeitsboykotts lange hinausgezögert haben, gehören zum System.

‼‼‼‼Aufruf zum Generalstreik‼‼‼‼

  Bitte legen Sie von Montag, den 29.11.2021 bis Freitag, den 03.12.2021 Ihre Arbeit nieder, egal ob als Tankstellenbetreiber, Verkäufer, Arzt, Pfleger, Krankenschwester, Rechtsanwalt, Richter, LKW- Fahrer oder abhängig beschäftigter Arbeitnehmer anderer Branche. Wenn Sie selbständig sind, dann schließen Sie bitte für eine Woche Ihr Geschäft und hängen an Ihre Eingangstür folgende Botschaft auf:

"Wir wollen eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Da wir Ungeimpfte, Kritiker, Andersdenkende, also schlicht unsere MITMENSCHEN, nicht diskriminieren und tyrannisieren wollen, sehen wir keine andere Möglichkeit, als unser Geschäft vorübergehend zu schließen. Wir möchten eine freie Gesellschaft, in der Jeder willkommen ist und lehnen die von der Regierung installierte menschenverachtende Tyrannei gegen Menschen, die dem offiziellen Narrativ nicht entsprechen, strikt ab. Wir machen an diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht mit und Sie sollten sich an diesem Verbrechen ebenfalls nicht beteiligen. Nürnberger Kodex gilt vor allen Gesetzen.

  Wir sind der Menschlichkeit und unserem Gewissen verpflichtet. Wir sind frei im Denken und Handeln."

  Ähnliche Botschaften könnten Sie auf Ihren Fahrzeugen anbringen. Text ausdrucken und an Seitenscheiben oder Heckscheibe von Innen befestigen. Bitte darauf achten, dass genügend Sicht vorhanden ist. Wenn Jeder diese Botschaft auf die eigenen Fenster aufhängen würde, dann würde sich die Wirkung maximieren.

  Diesen oder ähnlichen bzw. angepassten Text könnte Jeder mit seinem Drucker als Flyer drucken und in Bussen, Bahnen, Zügen auslegen, sowie in die Einkaufswagen der Supermärkte legen, in Gerichten, Arztpraxen, Krankenhäusern, Geschäften, Flughäfen in Flugzeugen auslegen, an Haltestellen aufhängen, Transparente mit dieser Botschaft an Brücken aufhängen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.   Sie können diesen Aufruf in alle Sprachen übersetzen lassen und weltweit verteilen!!!

  Diese Botschaft soll Jeden erreichen. Jeder kann am Generalstreik teilnehmen und selbst dazu beitragen, dass diese Tyrannei aufhört. Wir sind das Volk und wir sind viel mehr!

‼‼‼ Wir alle sagen Nein zu dieser Tyrannei‼‼

 
.