Okupace před 80ti roky a nyní opět na obzoru nová?

15. 03 2019 |    www.inadhled.cz    Uplynulo 80 let od vstupu německé armády na československé území a odcizení naší republiky těm, kterým právem náležela. Dalších 6 let Němci terorizovali československý národ, svazovali ho svými zákony a násilím, dokonce i za vydatné pomoci kolaborantů z řad Čechů, kteří si své výhody dokázali najít i v době, kdy ostatní strádali. Místo oslavy hrdinů padlých v bojích o každý čtvereční centimetr této krásné země dochází k překrucování dějin a nenávist k tehdy vraždícím Němcům je otáčena proti těm, kteří nám historicky pomohli. Devastace povědomí národa, který musel více, jak 6 let snášet příkoří přicházející ze západu, dosahuje nových hodnot. I přes nepopíratelné zlo v podobě následného komunismu to nejhorší přinášeli právě Němci. Ostatně i komunismus u nás později vznikl díky jiné formě kolaborantství a nynější hrbení se před Evropskou unií je důsledkem stejného jevu. Jestliže dnes ve svém statusu na facebooku Kalousek vynáší do nebes naši příslušnost k NATO, pak je třeba se zeptat, proč existují jiné evropské země, které se bez této priority snadno obejdou? Ostatně už jednou se na nás naši spojenci tak trochu vykašlali a prodali nás.

  Agrese německé fašistické armády vůči naší zemi byla faktickým fyzickým počátkem 2.světové války. Předcházela jí dlouhodobá propaganda a probouzení nacionalistických vášní spojených se zaměřením se na židovské obyvatelstvo. Později byli na úroveň Židů přiřazeni všechny slovanské národy s výjimkou části Slovenska zařazeného mezi spolupracující země s Německem. O nenávisti Němců vůči Slovanům se přesvědčili vzápětí Poláci. Rusové, Ukrajinci, proti nimž se otočilo čelo německé armády a s vidinou snadného vítězství zamířilo k Moskvě. Jen jakoby mimochodem si Berlín vzal naivní Francii a Britům pomohl snad jen Lamanšský průliv a statečnost britských pilotů. Samozřejmě se v péči o blaho národů dostalo i na další země, nicméně hlavní psychologickou tíhu bojů nesla právě střední Evropa sousedící s agresorem.

  Historie se často opakuje.  Jsme nepoučitelní. Po vymanění se z vlivu Sovětského svazu jsme mohli nastoupit cestu k samostatnosti nejen ekonomické, ale i politické. Nestalo se tak. Dlouhodobý hlad po americkém vzoru demokracie, byť velmi zkresleném, poplácávání po zádech od západních osobností a hlavně pocit vlastní nedotknutelnosti zaslepily naše elity spojené s tzv. ,,Sametovou revolucí´´. Překlopení z Východu na Západ bylo okamžité, částečně logické, neprozřetelně nevratné a s důsledky, o kterých jsme moc tušit nemohli.  Vstup do NATO a EU byl omylem, na který přijít trvalo dalších 15 let. Zatímco NATO se nás dotýká o něco méně, tedy aspoň prozatím, EU se svou Evropskou komisí vedenou skutečnými kuriozitami mezi politiky je skutečnou dírou na peníze a ovlivňuje životy většiny Evropanů. Co se zdálo pozitivním býti, v hnědou díru se obrací. Omluvte prosím toto přirovnání, jde skutečně o solidní náklad demence v koncentrovaném stavu umístěný v bruselském sídlu EU. Stačí si uvědomit, co vše z dílny této instituce vychází. Posledním počinem je zřízení Migračního fondu a vzápětí agentury dohlížející na podporu legální migrace, nevládních společností starajících se o import migrantů a jejich přerozdělování do jednotlivých států EU. Na účtech fondu bude astronomických 10mld eur placených z peněz daňových poplatníků jednotlivých členů EU. Návrh již prošel, a to i se souhlasem našich zástupců. Takže místo toho, abychom bránili další migraci, budeme platit další peníze na její podporu? S tím, že k nám prostě tisíce muslimů měnících své okolí dorazí, ať se to líbí někomu či nikoliv. Pokud toto není diktatura politiků, pak už jak to nazvat? Zvůlí, demencí, božstvím?

  Pokud toto není počátek další okupace, pak už při zkušenostech s primitivními migranty nevíme, jak to jinak nazvat. Ztráty území už hlásí Švédsko, Velká Británie, Francie, Belgie, Holandsko. Už to nejsou no-go zóny, ale celé čtvrti či dokonce města, která přechází do rukou muslimského etnika. Naštěstí se k nám občas dostanou strašidelné záběry z míst, kde muslimové již veřejně vyhání původní křesťanské obyvatelstvo, napadají ho a zároveň považují dobytá území za výlučně svá. Luton, Manchester, Sheffield, Malmö, Lyon, Marseille, výčet by byl dlouhý. Devastace evropských národů probíhá pod dozorem západních elit, médií, politiků a aktivistů sloučených do novokolaborantské sféry uplacené petrodolary. Jestliže invaze hitlerovského Německa byla otázkou jednoho dne, nynější její obdoba je plíživá. Brusel pomalu, ale se zvyšující se intenzitou, utahuje smyčku kolem Evropy a působí na mnohé složky našich životů. Svá chapadla prodlužuje o ty, pro které je ideologická část spojená s vedením EU postavena nad národní zájmy. Kolaborace je podpořena korupcí a vzdor potlačován vytvářením strachu. Pokud se po volbách do EU nezmění poměr sil a složení Evropského parlamentu, skončí definitivně směřování Evropy k progresu, pomalu se vrátíme soumrakem k drsnému středověku. Jestliže je okupace Československa považována za nejčernější okamžik naší historie, pak jde o jistý druh neznalosti a obří naivnitu. To nejhorší nás teprve čeká. Navíc na tom spolupracujeme. Setrváním v EU si kladem smyčku na svůj krk a můžete si být jistí, že pokud si ji neutáhneme samotní, už dávno je jasné, kdo to udělá za nás. A nebuďte naivní, Putin v tom nejede.

J3.K

Autor: Administrator

Diskuse