Papež je faktickým velvyslancem OSN ve Vatikánu

25. 03 2019

  www.inadhled.cz    Papež František I. je snad prvním papežem v historii církve, který jde vyloženě proti vlastním ovečkám a křesťanům. Přestože řada jeho předchůdců řešila různé problémy uvnitř církve, bojovala se světskými hodnostáři, řada králů skončila v klatbě, několik jich umřelo rukou vrahů a občas byli i papežové dva, ještě nikdy nešel Svatý otec proti podstatě vlastního náboženství. Církev byla po dlouhou dobu nejziskovější firmou, nejmohutnější politickou stranou, zásadním kulturním činitelem, archívem historie lidstva, občas brzdou pokroku, rozvětvenou mafií, správcem obrovského majetku, místem, kde se odehrávalo hromadné zneužívání svého postavení ve vztahu k ženám a dětem, zároveň inkvizitorem a tvůrcem norem, dle kterých velká část kulturně vyspělého světa žila. Ale ještě žádný papež nevyhlásil válku vlastnímu náboženství a nevedl ho k zatracení a pohlcení někým jiným.

  Křesťané ovlivňují světové dění 2000 let a postupně se stali vůdčí světovou silou, tedy pokud přehlédneme fakt, že k naprosto nejschopnějším patří zástupci židovské komunity. Přestože existují i jiná významná náboženství v rozvinutých zemích, tedy především ve Východní Asii, význam křesťanů pro rozvoj Západu a jejich postavení nelze nevnímat. Vyspělá kultura, znalosti a vysoké průměrné IQ Evropanů a Američanů původem ze Starého kontinentu do jisté míry předurčila etnika žijící v zemích, kde kříž byl stejně významným symbolem, jako státní znak či erb, k rovnocennému soupeření s národy bohatými na dlouhou historii a zažívajícími velký technicko-výrobní  progres, tedy s Japonci a Číňany.  Naopak v jistém vleku zůstávaly státy, kde se obrazně zastavil čas. Tamní náboženství nemusí být vždy islámské, do řady míst doputovali křesťanští poutníci a místní obrátili na víru svatou, nicméně právě tito vyznavači Ježíše mají nyní velmi těžký život, neboť jsou často obklopeni muslimy. Islám není vírou lásky a míru, přestože má více podob, ve svých svatých knihách Prorok vyzývá k boji proti nevěřícím. A jak vidíme už pár let, muslimové naslouchají hlasu Proroka velmi pečlivě a plní jeho rozkazy. Umí se vzápětí i odměnit, k tomu slouží sňatky s nezletilými dívkami.

  František I. sveřepě zastává politické postoje prosazované v OSN, USA a v Evropě, nově i na Novém Zélandu, levicovými liberálními demokraty.  Už jeho uvedení to funkce a vyšoupnutí v té době relativně krátce panujícího papeže Benedikta XVI. zavánělo podezřením, že jihoamerický představitel byl zvolen s nějakým nekalým úmyslem. Ukázalo se, jak dlouhé prsty mají ti, kteří ovládají dění na velké části planety. František I. se stal vzápětí hlasitým podpůrcem migrace a přijímal muslimy s pokorou nehodnou hlavy křesťanů, navíc s názory a plány, jejichž uskutečnění bude fakticky znamenat konec dominance křesťanství v zemích, ke kterým svou historií nedílně mnoho století patřilo. S její ztrátou přichází násilí páchané na křesťanech po celém světě. Přestože se z nich stala v mnohých zemích lovná zvěř, i v těch kdysi křesťanství věrných  dochází postupně k plenění církevních staveb a z kostelů se stávají mešity, z nichž meluzín svolává své souvěrce k modlitbám. Mizí symboly znázorňující víru v Krista a přibývají ty patřící k islámu, přičemž v mnoha zemích již díky své agresivní invazní taktice umožněné korektními a zbabělými představiteli většiny politických stran muslimové opticky, a někde i fakticky, převyšují počty původního obyvatelstva. Není to jen o barvě pleti, ale i o odívání, halal restauracích, nepořádku, každodenním násilí a kultuře v těchto městech, ale jedná se o naprosto nekompromisní vytlačování starousedlíků a množení se při trvalém vysávání sociálních systémů hostitelských států.

  Novým počinem papeže v kontrastu s výše uvedenou skutečností je výzva určená obyvatelům Západu, tedy většině křesťanského a bělošského světa. Máme omezit naší porodnost na jedno dítě na rodinu. Přestože všichni volají po omlazení obyvatelstva, zároveň o regulaci světového počtu, požaduje to papež pouze po té části, která dosud vynikala inteligencí a produktivitou, zároveň dostatečnou disciplínou při regulaci zdravého počtu dětí. Jistě jste si povšimnuli, že tím má být dán prostor muslimům k rychlejšímu převzetí Evropy. Jestliže import Afričanů a jihozápadních Asiatů má přinést úlevu v důchodovém systému a zaplnění pracovních pozic mladými muži, jak zní oficiální doktrína obhajující migraci, která, jak víme, naprosto nefunguje a jde o demagogii, pak výzva papeže je naprosto devastující bílé etnikum a rozhodně mu nelze naslouchat a řídit se jím. František I. zastává stejnou ideologii, kterou nám předpisuje OSN a Evropská unie v čele s eurokomisaři.  Diskriminace bělochů a křesťanů svými vlastními druhy nabrala nejvyšší obrátky, předurčení k převzetí moci jsou muslimové, Arabové a černoši. Sebemrskačství místo ochrany a obrany se stalo společenskou prioritou pro řadu zdegenerovaných bílých elit. Většina z nich je volených, takže velký díl viny na této situaci nesou nejen věřící podporující svého papeže, ale i my ateisté, kteří dáváme hlas stranám, jejich ideologie je shodná se strategií sebezničení. Tím není myšlena jen ODS, která předvádí, jak to vypadá, když se padá do propasti a ještě se přitom štěstím hýká, jedná se o všechny politické subjekty, které se ohání liberálními a demokratickými hodnotami, jejich cílem je však udělat z nás kolonii evropských velmocí při ztrátě identity a práva rozhodovat sami za sebe.

  Pokud ještě nějaký křesťan u nás ctí svého papeže, touží po setkání s ním, aniž by si uvědomoval, jaké zlo sedí na papežském stolci a co zní z Vatikánu, pak je třeba tyto křesťany přidat k velkému počtu liberálních demokratů. Celá tato skupina pracuje usilovně na likvidaci křesťanství, evropské historie, kultury a postupně i k utlačování národů v Evropě dlouho žijících. Latinsko-americký papež František I. ani zdaleka není takovou osobností, jakou byl Jan Pavel II., Benedikt XVI. mu uvolnil místo za zvláštních okolností a vytvořil tak prostor pro člověka, který by sám měl skončit na hranici. Možná, že už mnoho Svatých otců historie nepozná. Až nad Vatikánem muslimové vztyčí svůj půlměsíc, bude pozdě. A František I. je skutečně prvním ….papežem, který začal předávat moc do rukou dlouhodobého nepřítele. Za potlesku OSN a EU.

J3.K

 
.