Právě se nacházíte:

Pojďme si to shrnout…

14. 05 2018 |

   www.inadhled.cz    Invaze muslimů do Evropy podporovaná politiky, byznysmeny, představiteli kulturní sféry a neziskovými organizacemi je nám vysvětlována několika způsoby. Prvním pokusem přesvědčit Evropany o přínosu imigrantů byl odkaz na stárnoucí generaci, dalším vyvolat soucit z údělu utíkajících před válkou, brnkání na strunu lidskosti a solidarity. Pravda je však úplně jinde. Za všemi přesuny národů stojí především kšeft. Jde o obrovské přerozdělování moci a zisků, které směřují do ksapes několika málo světových lídrů. Porovnáme li počet obyvatestva, na které dopadnou neblahé důsledky chování elitářských miliardářů, musíme se pouze divit, jak snad je dav ovladatelný.

  Stárnoucí populace v Evropě rozhodně není takový problém, který by bylo vhodné řešit dovozem muslimských rodin a v ještě větším měřítku mladých černochů a Arabů vyznávajících Alláha. Daleko logičtějším způsobem obrany před vyšším průměrným věkem obyvatel našeho kontinentu je podpora mladých rodin a zlepšení podmínek pro jejich život. Jaká je skutečnost? Česká republika trpí absolutním nedostatkem státních jeslí a mateřských školek, soukromé jsou extrémně drahé. Chcete li zapsat dítě do školy, absolvujete několik kol přijímacích procesů, abyste nakonec často zjistili, že nemáte šanci. Přestože je nám vysvětlováno, že seniorů je více, než bývalo dříve, babičky a dědové už prostě tolik nefungují.

  Následují zápisy do prvních tříd základních škol. Ani zde nemáte nic jisté, první třídy v některých lokalitách jsou přeplněné, takže rodiče podvádí s trvalými bydlišti. Přivést dítě na svět s tím, že nevíte, co s ním budete dělat, je de facto obrovským rizikem, netýká se to jen Prahy. Přidejme starosti s lékařskou péčí pro něj, třeba najít zubaře je opravdu oříšek. Také otázka bydlení pro mladé rodiny nepomáhá zrovna tomu, aby lidé uzavírali manželství a měli více dětí. Sociální dávky se rozpouští především ve sféře obývané méně přizpůsobivými občany, kteří se i díky nim množí jako kobylky. Tyto výhody nejsou určené všem. Je ale vidět, že tam, kde se stát stará, není s množstvím dětí problém.

  Stárnutí je přirozený proces. Evropa je hustě osídlená a případné snížení velikosti populace by jí neuškodilo. Zemědělská půda je vyčerpaná, lesy vytěžené, energetická zátěž je na kraji možností. Ekologové si ztěžují na znečištění ovzduší. Takže v čem je problém? Především v tom, že méně lidí znamená nižší zisky. Prodávalo by se menší množství produktů, musely by se zúžit státní aparáty, v podstatě jde především o byznys. Příroda si umí poradit s tím, je li třeba vyšší porodnost, či naopak je třeba ji eliminovat. Důkazem je množství kluků narozených po válkách. Umělé vyrovnávání stavů nikdy nic dobrého nepřineslo. V době roborizace a moderních technologií bude možnost nahrazovat velkou část fyzicky pracujících moderními stroji.

  Soucit v nás vyvolávaný je vrcholem arogance. Většina oblastí, ze kterých se k nám hrnou davy nájezdníků z kulturně naprosto odlišných národů, prošla válkami způsobenými ve jménu obchodu a vměšování, v posledních desetiletích především amerického. Nadnárodní korporace z těchto míst vytěží maximum, poté je zanechají svému osudu. Kam nezasáhnou těžební společnosti, odpracují si své zbrojařské firmy, které stojí za řadou lokálních konfliktů. A v neposlední řadě jsou likvidace nepohodlných vůdců a diktátorů, kteří dokázali vládnout svým zemím nezávisle na plánech mocností, a udržet na uzdě místní opozici a projevy náboženské nesnášenlivosti. To jsou příčiny migrace. Proč my bychom měli být solidární? Naše společnosti nikde nikoho nezotročovaly, nikde jsme nic netěžili a nepodněcovali k nepokojům. Arabské jaro je společnou akcí USA, Francie a Velké Británie, o válkách  v Sýrii a Iráku lze tvrdit to samé. Vyvolání změn režimů nebylo v zájmu Evropanů, naopak těch se všechno dotklo nejvíce. Přišli jsme o bezpečné dovolenkové destinace, migrace postihla  především Evropu, dochází k nebezpečným a násilným incidentům.

  Organizátorům migrace není nic svaté. To platí doslova, vždyť na papežském stolci sedí arcikacíř vyznávající Marxe. Překrucování faktů, ohýbání pravdy a lhaní, úpravy statistik, zamlčování násilných incidentů a nestejný metr při posuzování závažnosti trestných činů, nepřipravenost na statisíce nově příchozích a neschopnost navracet nepřizpůsobivé jsou jen jednou stránkou věci. Další je hazard se životy a zdravím. To se netýká jen těch, kteří jsou verbováni na gumové čluny, mezi nimiž jsou i děti, ale jde především o nás. Nemoci, které už jsme neznali, násilí, které k evropské kultuře nepatří, nenávist k bílé rase i k ženám, absolutní negace křesťanských hodnot, nulová pracovní morálka, nevzdělanost, neochota integrovat se bez nesplnitelných nároku a akceptovat míru pohostinnosti,  prosazování vlastních zvyků a zákonů se souběžnou ignorací místních zvyklostí a právního řádu, sexuální nezdrženlivost, to vše je součástí masové migrace. Přestože máme špatné zkušenosti s minulými generacemi přistěhovalců z muslimských zemí, jsme přesvědčováni o tom, že tentokrát to vyjde. Nevyjde, je to lež, kterou nás zásobují političtí a mediální přisluhovači největších byznysmenů.

  Vše, co se děje kolem migrace, je prostý kšeft. Zisky z něj jsou astronomické, celý tento průmysl živí desetitisíce sluníčkářů z neziskového sektoru, tisíce politiků a úzký okruh miliardářů. My všichni ostatní jsme jen pokusní králíci v tom, kolik lze vůbec vydržet, co vše si necháme líbit. Znásilněné ženy, rasisticky urážené a násilím oblažované děti ve školách, kde jsou domorodci v menšině, pouliční bitky, nebezpeční devianti a násilníci s nožem v kapse, šířící se strach. Pokud za toto máme nabízet solidaritu, někoho si ubytovat doma, nechat z námi odvedených daní živit další příživníky, pak jsou na místě  občanské nepokoje vedoucí ke změně našeho režimu. Nelze důvěřovat nikomu, kdo vám tvrdí, že je naší povinností změnit vlastní život ve jménu lásky k migrantům. A protože tito lidé sedí ve vládách evropských zemí včetně naší, v parlamentech, mají své noshledy v médiích a ovlivňují i sociální sítě, začněte používat vlastní mozek a přemýšlejte o tom, proč z nás všech dělají chodící terče. Nebo vám je to vše jedno?

J3.K

 

Diskuse

.