Právě se nacházíte:

Pravicový extrémismus

10. 04 2019

   www.inadhled.cz    Německá policie provedla zátah na pravicové extrémisty. Mezi pravicově extrémní strany zařadila německá policie i AfD. Do Prahy dorazil pravicový extrémista Tommy Robinson. Pravicoví extrémisté ve Francii protestují proti prezidentovi. Pravicově extrémistická hudební skupina Ortel dostala stříbrného slavíka, což vyvolalo nevoli u zpěváka Bangy. Kotlebovu extrémně pravicovou stranu řeší Ústavní soud na Slovensku. Podobných titulků už jsme so přečetli mnoho a je tedy třeba se ptát, kdo jsou ti hrozní pravicoví extrémisté.

  Jak už dlouho můžeme pozorovat, pravice a střed jsou téměř to samé a střed inklinuje k levici. Levicový radikalismus je tajný pojem, který se téměř nepoužívá, protože jeho představitelé jsou organizováni v Antifě, která má paradoxně v názvu pravý opak svých aktivit. Její podpora ze strany nynějších politických elit je více, než jen zjevná, naopak v USA již došlo k zákazu její činnosti. Kdo je však pravicovým extrémistou. Toto označení se používá na každého, kdo se nějakým způsobem postavil zvůli momentálních vládců Evropy. Je jedno, nesouhlasí li s fungováním Evropské unie, nebo upozorňuje li na mohutné shromažďování moci do rukou ničím neomezovaných úředníků v Bruselu, především těch sedících v Evropské komisi. Dále jde o každého, kdo není ochoten mluvit pozitivně o migraci, případně proti ní veřejně vystupuje. Na národních úrovních jsou to i politici stojící v opozici proti levicovým vládním stranám. A aby ten zmatek byl dokonalý, pravicovým extrémistou je nazýván každý, kdo je ochotný postavit se systému a případně se připravuje na důsledky devastačního vlivu aktuálně vládnoucí politické vrstvy na vnitroevropskou situaci. To znamená například to, že si zakoupí nějakou zbraň potřebnou k případné obraně vlastního domova a života proti agresivním nově do Evropy příchozím.

  V jednom z minulých článků jsme se zabývali rozdílem mezi fašismem, nacionalismem a vlastenectvím (https://www.inadhled.cz/uvaha-dne/fasismus-nacionalismus-a-vlastenectvi/ ). Jestliže vlastence a nacionalisty nazývají média a jimi ovlivnění fanatičtí zastánci EU a migrace fašisty, pak jde o šíření pomluvy, které by za normálních okolností mělo být trestné. Bohužel policie a soudy v tomto směru záměrně nekonají. Pokud však zvolíte opačnou rétoriku, splňujete sice roli užitečného idiota, ale tím, že jste v souladu s prosazovanou doktrínou, máte klid a často získáte i popularitu a podporu. Propojení státní moci, represivního aparátu, neziskového sektoru a lidí zabývajících se šmírováním, udáváním a nahlašováním dosáhlo dalšího stupně. V podstatě už to je nejen možné, ale došlo k uvedení do praxe následujícího jevu.  Nejdříve si Vás udavač všimne na sociální síti. Často patří k některé neziskovce, případně jste se na stránce takové organizace dopustili zločinu, při kterém jste někoho z jejích členů, případně celý subjekt nazvali podvodníky, lehkoživkami či je chytili při lži, případně jste odsoudili veřejně činnost, kterou se zabývá. V tu chvíli Vás začnou sledovat, provokují Vás a máte označení pravicový extrémista dříve, než jste tušili. Vzápětí Vám za cokoliv začnou blokovat profil a jste li dále aktivní, jsou schopní Vám ho nejen zrušit, ale už nikdy si neuděláte nový. Právě aktivistaTommy Robinson by mohl vyprávět. Začnete tedy hledat prostor, kde byste mohli dále uveřejňovat své myšlenky, obavy a představy, ale už jste sledováni. Používáte li pseudonym, budete napadáni jako fake profil, nicméně policie si Vás prolustruje. Tedy pokud jste na pravém křídlu spektra. Nu a pak už Vás čeká obvinění. Poprvé se Vám asi nic moc nestane, většina lidí se včas stáhne, ovšem ti zarputilejší nedbající varování dopadnou napodruhé hůře.

  V Německu již došlo na domovní prohlídky, zatýkání a relativně vysoké tresty. Parlamentní strana AfD je postavena na okraj společnosti, její členové jsou napadáni příznivci a členy Antify, rodiny poté doplácí na politický směr a děti mají problémy při přijímání do škol. Jen pro upřesnění, AfD je nejrychleji rostoucí stranou v Německu a vyznačuje se kritikou politiky Angely Merkelové a EU, především v oblasti migrace, sociální a ekonomické podpory Afričanů a muslimů, upozorňuje na horšící se situaci v oblasti bezpečnosti v Německu a sekularity ve školství. Kritická vystoupení v parlamentu naráží především na samotnou Merkelovou a jsou v těžkém boji se stranou Zelených. Sledování sociálních sítí je posunuto na oficiální a policie je velmi aktivní. Tolik Německo. Robinson ve Velké Británii byl dokonce poslán po zrychleném soudním řízení do vězení, kde mu díky většinové muslimské enklávě hrozila smrt. To jen proto, že zveřejnil fakta o soudu s gangem znásilňujícím ve velkém děti, dívky a ženy, zorganizoval demonstraci před budovou, kde přelíčení probíhalo. Pokus o jeho likvidaci jej přinutil k velké ostražitosti, díky níž odhalil komplot ze strany redaktorů BBC, který měl vést k jeho naprosté dehonestaci a společenskému vymazání ze světa. Podobné snahy, v jejichž čele stojí mainstream a Pirátská strana, ČSSD a též i Top09, STAN a část ANO, lze zaznamenat i u nás. Nenávist vůči komukoliv, kdo se vzepře prosazovaným názorům, byť často vylhaným, se mění v pronásledování a trestání. A stát se aktivním členem vlastenecké strany může být začátkem detailního zkoumání, odkud jste se vzali, co jste kdy prováděli. Následná agresivita represe Vás může zaskočit. Uvědomte si, jak mohutné a účinné nástroje budou proti Vám použity a jak malou šanci máte bránit se systému vytvořenému tak, aby se udržel. Za každou cenu.

  Skutečný pravicový extrémismus může mít různé podoby (třeba fyzickou likvidaci odborářů připravujících stávky), ale žádnou takovou nyní nelze objektivně registrovat. Jestliže fašismus není zákonitě pravicový, naopak, má spíše znaky levicové politiky, pak nacionalismus a vlastenectví je záležitostí všech normálních lidí hlásících se k vlastní zemi, národu v ní žijícím a k možnosti ji reprezentovat. Za normálních okolností to vše můžete, ať jste zaměřeni levicově či pravicově. V raných dobách ODS a ČSSD bylo jedno, koho podporujete, nadále jsme byli Češi a naše hrdost na příslušnost k této zemi nebyla ovlivněna politickou příslušností. Nynější rozdělení společnosti je tak umělé a záměrné. Podobně je to s názvoslovím.  Pokud tedy je něco reálné, je to islámský extrémismus podporovaný levicovým seskupením stran ovládajícím evropskou společnost v posledních 20ti letech. A vystupovat proti tomuto není pravicový extrémismus, ale pud sebezáchovy. Což platí i pro oblast genderových změn a vstřícné sociální politiky vůči ndepřizpůsobivým menšinám. To i přes hrozící sankce ze strany státu, policie, neziskovek a úřadů. Pravicový extrémismus je výmyslem generace levicově vyšinutých šílenců.

J3.K

 
.