Převracení dějin je v módě

5. 02 2020

  www.inadhled.cz    Jak už jsme dříve informovali, stalo se populárním měnit dějiny, respektive jejich průběh vysvětlovat tak nějak moderněji a po svém. Této praxe využívala nacistická a později i komunistická propaganda. Dalo by se očekávat, že v době, kdy má demokracie plná ústa kde kdo, se podaří vrátit fakta zpět na své místo a o minulosti hovořit s realismem. Opak je pravdou a postupně se dozvídáme věci, o kterých jsme neměli tušení, zatím co jiné jsou postupně zašlapávány do hlíny. Nejvíce se toho děje kolem průběhu 2.světové války. Je paradoxem, že dochází ke snaze očišťovat především německé nacisty. Jestliže si donedávna Němci sypali popel na hlavu, dokonce označovali migraci za jistou úlitbu bohům, respektive snahu napravit napáchané hříchy, přičemž zvolili nejhorší možný způsob, pak nyní se opět staví do role uchvatitelů a postupně přebírají moc a vládu nad Evropou.

  Mimo pokusů zlehčit provinění nacistického Německa se projevuje i snaha přenést vinu za spuštění 2.světové války na bývalý Sovětský svaz. Zneužívá se k tomu více historických skutečností. Jisté je, že komunisté v Sovětském svazu vládnuli tvrdou rukou a množství kulagů, ve kterých umírali ti, kteří nesouhlasili s tehdejším režimem či se nějak provinili, nelze přehlédnout. Dějepisci a historikové se jistě shodnou na tom, že Sovětský svaz a vláda rudé kliky v čele se Stalinem měla k demokracii stejně daleko, jako převzetí moci Hitlerem a jeho představa o silném Německu. Nelze ani přehlédnout řešení sporů s Finskem a jeho napadení a obsazení vycházející z dlouhodobých svárů a neshod mezi těmito zeměmi. Nicméně začátku 2.světové války předcházely události, ve kterých Sovětský svaz nefiguroval.

26.1.1934 uzavřeli Německo a Polsko smlouvu o neútočení, Německo však zbrojí a připravuje se na válku. 12.3. 1938 Němci obsadili sousední Rakousko a 1.10. téhož roku jeden den po podepsání Mnichovské dohody, kdy se nás zřekly Francie a Anglie, nám odebírají Sudety. Samozřejmě za jásotu Němců v nich žijících. 16.3.1939 je vyhlášen protektorát Böhmen und Mähren. A až 23.8.1939 dochází k dohodě Ribbentrop-Molotov, po které je bilaterálně rozděleno Polsko mezi tyto dva státy. To před touto dohodou participovalo na smlouvě s Německem a v době odejmutí Sudet zabralo Opavsko a Slezsko, přestože bylo Sovětským svazem varováno před tímto krokem. 1.září 1939 vstoupily německé divize do Polska.

  Tento den je považován za počátek 2.světové války, přestože pro nás začala mnohem dříve. Další průběh již trochu známe, přestože se nyní někteří manipulanti snaží osočovat Stalina za metodu vypálené země vítající fašistické agresory a také odsuzují krutost sovětského vojevůdce vůči vlastním lidem nechaným napospas německé armádě při její cestě k Moskvě. Jaksi se zapomíná na to, že Němci byli tam, kde neměli co dělat. A opět, když se kácí les, létají třísky. Válka nikdy nebyla, není a nebude humánní záležitostí. A určité ztráty mohou vést ke konečnému vítězství. Brání li se napadený, může použít jakékoliv prostředky k vlastní záchraně. Jen zdegenerovaná společnost požaduje pouze přiměřenou obranu. Jediná možná je ta, která totálně zlikviduje útočníka bez ohledu na prostředky k ní potřebné. To by mělo platit jak u jednotlivců, tak i u států.

  Další aktivitou převracečů dějin je změnit pohled na genocidu vedenou vůči židovskému obyvatelstvu. Historička Kateřina Čapková, pracovnice Ústavu soudobých dějin AVČR a zaměstnaná v Peheho ústavu New York University of Prague je editorkou a hlavní iniciátorkou knihy určené v první fázi zahraničním odběratelům a zabývajícím se holocaustem, přičemž za spoluviníky určuje právě Čechy. Naše předky označuje jako kolaboranty s Němci při zřizování ghett a dalším úklidu židovských spoluobčanů. Více informací najdete ve velmi zajímavém článku v následujícím odkazu. http://blog.aktualne.cz/blogy/ivo-cerman.php?itemid=35774

  Touha změnit běh dějin se jeví být falešným pokusem očistit předchůdce dnešních eurounijních iniciativ, které mají s hitlerovským Německem mnoho společného. Dá se říct, že evropský stát má své předchůdce v několika podobách císařství, která patřila k evropské kultuře, nicméně nikdy nebyly natolik rozsáhlá, jako je EU. Zároveň moc německých panovníků, byť byla veliká, nezasahovala do dění v celé Evropě, jako je tomu nyní. Hitler se pokusil postupně ovládnout celý kontinent, a to s přispěním skutečně drsných praktik, za což byl v závěru války potrestán nejen on, ale také většina Němců. Tedy s výjimkou těch, kteří byli včas uklizeni a později očištěni a využiti k dalším úkolům ať ve zbrojním, chemickém či farmaceutickém průmyslu. To z nich však nesmývá vinu za smrt desítek miliónů lidi po celém světě a zároveň jde o varování před novou vlnou jejich snah získat rozhodující vliv na dění v Evropě. Opět to jsou Rusové, kteří mohou vytvářet jistou rovnováhu na našem kontinentu a dá se předpokládat, že to jsou právě oni, kdo dokáže určitým způsobem reagovat adekvátně na německou vlastnost a potřebu vládnout. Třeba i právě proto jsou tolik dehonestováni našimi kolaboranty, médii a manipulátory. Pehe je jen jedním z nich, ten zástup je dlouhý. Lze se obávat toho, že jde o nekončící boj s lidmi, pro které historická fakta prostě nic neznamenají.

Jindřich Kulhavý (J3.K)

 

 

 

.