Privatizace bytů - Praha 3

12. 06 2018 |   www.inadhled.cz    Privatizace obecních bytů na Praze 3 je dlouhodobý proces, kterým se místní obyvatelé zabývají už více, jak 10 let. Dlouhotrvající událost hýbající veřejným míněním měla již několik zásadních změn, odkládá se z různých důvodů a především staré panelové domy chátrají a lidé v nich přežívají v často hrozných podmínkách, protože revitalizace těch trosek je plánovaná dle toho, jaké pořadí dům v privatizaci získá. A paradoxně ty v nejhorším stavu jsou na řadě jako poslední, ovšem také jako pro nájemníky nejdražší.

  Výměny na radnicích, kde se osazenstvo mění po každých komunálních volbách, zapříčiňují změny v mnoha ohledech, což se týká i privatizace. Vzhledem k tomu, že se do zastupitelstva Prahy 3 dostal i Matěj Stropnický, o němž je známo, že kam vstoupí, 10 let tráva neroste, nastaly komplikace. Ze své funkce prosadil upřednostnění privatizace cihlových domů nevyžadujících rekonstrukci za ceny, které byly vzhledem k tehdejším cenám nemovitostí pro obyvatele obývající tyto bytové jednotky velmi příznivé a odpovídající realitě. Tím odsunul investice do panelových domů, zároveň se mu podařilo bravurně zvýšit cenu bytů v těchto betonových kolosech. Poté se totiž stal radním na pražské radnici a zodpovídá za stavební činnost v celé Praze.

  Díky jeho přístupu se rapidně snížila tolik potřebná výstavba bytů v hlavním městě, je až s podivem, že na jeho hlavu developeři ještě nevypsali odměnu. Takže i s jeho přičiněním stoupají ceny nových i starých nemovitostí a s ní výše úhrad za privatizované domy stanovené znaleckými posudky. Jestliže původní návrhy byli v prvním desetiletí něco přes 10000 za m2, krásné byty v cihlových domech se prodávali o 6000,- Kč více, za první panelové byty už požaduje radnice 22800,- . Jenže odhady stále stoupají a za tři roky to může být i dvojnásobek. Mluvíme o domech, které nemají daleko k proslulým romským mosteckým slumům. I po náročné revitalizaci to budou betonové kolosy uprostřed města se složitou možností  udržet je v aspoň trochu reprezentativním stavu, zvláště, když právě Stropnický stojí za snahou do volných bytů nastěhovat sociálně nepřizpůsobivé, kterých je v okolí ostatně už nyní dost. Je třeba si také uvědomit, že doba privatizace přesáhla dobu 10 let, mnoho starších obyvatel se jí nedožilo a velké množství bytů zeje prázdnotou a čeká se z nich větší zisk, neboť privatizace za výše představené částky se mohou účastnit pouze lidé bydlící v bytech déle, než od roku 2012. Ostatní budou platit komerční ceny, které jsou daleko vyšší.

  Včerejší schůze, které se účastnili zájemci o odkup bytů a část zastupitelstva v čele se starostkou, připomínala válku. Té se v obecenstvu zúčastnil i demagog Matěj Stropnický stojící v opozici vůči vedení Prahy 3. Jednáte li s davem, je velmi těžké vyhrát, navíc je li podněcován bezcharakterním a ambiciózním politikem, který navíc z velké části způsobil nynější neutěšený stav. Hloupost stáda nahrává právě takovým, jakým Stropnický je. Jeho požadavek na poskytnutí slevy vázané na nemožnost odprodat v privatizaci získaný byt nejméně dalších 20 let zavání komunismem. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a investuje li člověk do nemovitosti, je v jeho moci poté s ní nakládat dle vlastního uvážení. Hovořit o možných spekulacích je samozřejmě možné, ale už nyní díky naprosto nepodloženým odkladům získává radnice mnohem více peněz, než bylo v plánu. Navíc snahu skoupit byty mají především cizinci, a ti si své cestičky najdou. Přidáme li ještě zdražení hypoték a jejich menší dostupnost, lze považovat Stropnického přístup za hraničící s grázlovstvím nejvyššího kalibru. Tento politický nezmar a tvor bez schopnosti pracovat se bude v podobných místech, jakým jsou radnice a neziskovky, držet zuby nehty a vždy najde pár lidí, kteří mu ještě zatleskají.

  Blíží se komunální volby. Opět budeme rozhodovat, kudy povede další cesta těch, kteří buď zvelebují naše okolí, nebo profitují na naší naivitě. Komunální politika je často daleko složitější, než ta vysoká, to proto, že se její představitelé pohybují v daleko reálnějším prostředí. Jestliže v Parlamentu ČR sedí často naprosto nepotřební lidé dělající pouze efektní politiku, na komunální úrovni se řeší denní problémy a více než efekt je požadována efektivnost a schopnost hledat řešení. Lidé jako Stropnický patří ke strojům, nikoliv tam, kde se rozhoduje o našem životním prostoru. Vzpomeňte si na to, až půjdete na podzim k volebním urnám

J3.K

 

Autor: Administrator

Diskuse