Tisícileté dějiny české - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - výročí

14. 01 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

SLAVNÝ DEN

  Dne 14. ledna LP 993 byl nedaleko návrší zvané "sněmovní pole" podle legendy druhým pražským biskupem VOJTĚCHEM SLAVNÍKEM založen klášter, který dostal název po tzv. břevnu-tedy Břevnov. Dle staré české pověsti byl Břevnovský klášter založen přesně nad místem, kde protékal potok Brusnice, a zde se měl v dobrém poprvé setkat český kníže Boleslav II. Přemyslovec s druhým pražským biskupem Vojtěchem Slavníkovcem.

  Zakladatelem Břevnovského kláštera byl ale patrně samotný český kníže Boleslav II., syn knížete Boleslava I. a jeho dodnes neznámé manželky pocházející snad ze Saska. Tvrzení, že klášter se započal stavět o rok dříve, tedy LP 992, a že to byl právě Boleslav II., kdo dal podnět ke stavbě Břevnovského kláštera, pochází z kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína. Souvislosti s Boleslavem II. je ještě jedna zpráva od Přibíka Pulkavy, a to že kníže ještě jeden chrám zde blízko založil a nazval jej Ostroh u Davle.

  Pražský biskup Vojtěch měl patrně do nově vybudovaného Břevnovského kláštera uvést řád sv. Benedikta, který poznal díky nucenému exilu v Italském Monte Cassinu. Na počátku 11. století byla hned vedle kláštera postavena románská bazilika sv. Benedikta a Vojtěcha, o kterou se zasloužil jistý opat Meinhard.

 Smutnou událostí se pro Břevnovský klášter se stal rok 1420, kdy byl Tábority a kališníky Břevnovský klášter vypálen a doslova zničen. Vyhnáno bylo na 95% převážně benediktinských mnichů, kteří raději odešli do kláštera v Broumově. K obnově břevnovského kláštera došlo až ve druhé polovině 16. století, Rekonstrukce trvala prakticky až do století následujícího. V téže době byla opravena i bazilika sv. Markéty postavená z podnětu krále a císaře Karla IV. v roce 1352.

 
.