Tisícileté dějiny české - LADISLAV HABSBURSKÝ (POHROBEK), výročí

22. 02 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  22. února LP 1440 se v Komárnu narodil syn římského, českého a uherského krále Albrechta II. Habsburského a Alžběty Lucemburské, budoucí král český a uherský LADISLAV zvaný POHROBEK.

  Ladislav Habsburský (Pohrobek) byl díky své matce i částečně Lucemburk. Jeho dědečkem nebyl nikdo jiný než římský císař, český a uherský král, poslední Lucemburk Zikmund (Šelma ryšavá) Pohrobkem byl nazván díky tomu, že se narodil až po smrti svého otce Albrechta II. V době jeho nezletilosti za něho rozhodoval povětšinou zemský sněm či jeho matka Alžběta Lucemburská, která se nejprve snažila prosadit jeho zvolení na uherský trůn. To se nakonec podařilo a Ladislav Habsburský byl jako nemluvně "korunován" dne 15. května LP 1440 ve Stoličném Bělehradě (dnes maďarském Székesfehénváru). I tak ale nakonec uherský sněm zvolil protikrále Vladislava III. Jagellonského.

  V Českém království po smrti Albrechta II. Habsburského vznikla problematická situace, kdy čeští a moravští stavové nabízeli korunu a vládu komukoli, ale nikdo z okolních, zejména německých královských rodů, o husity poničené české země neměl zájem. Dokonce i synovec bývalé královny Žofie Bavorské (manželky Václava IV.) Albrecht Bavorský s omluvou korunu odmítl. Teprve LP 1453 byl alespoň na Moravě nezletilý Ladislav Habsburský (Pohrobek) přijat za českého krále. Česká šlechta s toto volbou příliš nesouhlasila. Až na nátlak budoucího zemského správce a nakonec i českého krále Jiřího z Poděbrad a Kunštátů byl Ladislav přijat i českou šlechtou.

  Korunovace na krále českého se odehrála na podzim LP 1453. Jiří z Poděbrad byl posléze oficiálně jmenován jako správce království za nezletilého Ladislava Habsburského. Jejich vztah byl, jak píší tehdejší kronikáři, velmi přátelský, kdy Ladislav k Jiříkovi vzhlížel jako k otci. Dokonce se traduje, že měli společnou ložnici. Byl to i Jiří z Poděbrad, který vybral pro Ladislava Habsburského nevěstu, tou se měla stát dcera francouzského krále Karla VII., princezna Magdalena z Valois. České poselstvo vedené Zdeňkem ze Šternberka bylo na francouzském dvoře krále Karla VII úspěšné, a tak nebránilo nic, aby si mladý Ladislav Habsburský vzal francouzskou princeznu.

  Jakoby si ale osud vybral svoji cestu a citelně tak zasáhl nejen do života krále Ladislava, ale i do života jeho přítele a správce země Jiřího z Poděbrad. Ladislav Habsburský při přípravách na svatební veselý totiž náhle dne 15. listopadu LP 1457 ve věku 17ti let zemřel. Příčina smrti byla vyjasněna až ve druhé polovině 20, století antropologem Emanuelem Vlčkem, který ohledával kosterní pozůstatky krále Ladislava Pohrobka a zjistil, že Ladislav zemřel na akutní leukémii. Několik měsíců po jeho smrti se v Praze, ale nejen tam, šuškalo, že byl Ladislav Jiříkem z Poděbrad otráven, což se ale nakonec nikdy nepotvrdilo. Ladislav Habsburský byl a je dodnes pochován v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Osud zasáhl i do života Jiřího z Poděbrad, který byl nakonec rok po Ladislavovi předčasné smrti dne 7. května LP 1458 zvolen za českého krále, jediný král z řad české šlechty.

 
.