Tisícileté dějiny české - MAGICKÁ MOC PRSTENŮ

8. 01 2021

www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

  Prsteny vždy byly obestřeny určitými významy. Byly považovány za magické předměty, posilovala se jimi kouzla lásky a měly rituální a ochranný charakter. Na Blízkém Východě, v Sumeru a starém Egyptě, později i v antickém Řecku a Římě se tyto ozdoby nosily na důkaz bohatství, moci či zastávání vysokého úřadu.

  Z historických pramenů sloužily i jako pečetidla, rodové či klanové znamení, časem začaly sloužit k prokazování vysokého církevního postavení, jako zásnubní a svatební artefakty. Často prstenu také byla v minulosti přisuzována kouzelná moc! Znáte slavný film ,,Pán prstenů"? I zde byl jeden mocný, který vládl. Zlý jazykové tvrdí, že přesně takový je právě snubní prsten, neb jak se uvádí, jeden prsten vládne všem, jeden jim káže - do temnoty sváže. Ale to jsem odbočila.....

  V dnešní době se můžeme setkat s prsteny absolventů různých tajných i veřejných společenstev, škol nebo i vojenských jednotek.

  Nejvýznamnější období pro význam prstenů byl právě středověk. Nejvíce prstenů nosil římský císař a král uherský Zikmund Lucenburský, zejména na palcích. Jeden z prstenů snad byl patrně z doby Fridricha I.Barbarossy. Minimálně tři prsteny ze všech byly pečetní. Vrátím se k prstenům na palcích. Podle esoterické nauky o planetách je palec přiřazen k Marsu, ten, kdo nosí prsten na palci, bývá energický, vznětlivý až expanzivní jedinec. Velmi často se jedná o člověka přímého, bojovného, mnohdy i agresivního, který si vždy jde tvrdě za svým a je schopen to prosazovat všemi možnými způsoby…

  Ale - bývají to lidé, kteří dobře vědí o svých kladech i záporech, a nosí-li prsten na palci, snaží se tak zklidnit svůj temperament, což je velice pozitivní. 

  Ukazováček je prstem Jupitera a prsten navlečený na ukazováček bývá nazýván prstenem moci, pokud tedy nosíme prsten zde, vypovídá to o hrdosti, lásce k panování a moci, bývá to také výpověď o silném charakteru a pevné vůli. Takový prsten je známý např. u Julia Caesara, kardinála Richelieu, Ivana Hrozného či Jindřicha VIII.

  Pokud je prsten nošen na pravém ukazováku, měl by být znakem uvážlivosti a celkově kladného zaměření vyjmenovaných rysů, v případě levého ukazováku je to signál velikášství, pýchy, sebelásky a sklonů k hysterii. Na doporučení chiromantů by byl prstýnek na ukazováčku vhodným amuletem pro ostýchavé a nerozhodné, z materiálů pak nejlépe ve zlatě.

  Prostřední prst je prstem Saturnu a s oblibou si jej zdobí lidé, kteří se rádi obdivují, jsou často přesvědčení o své jedinečnosti a převaze. Zde platí z duchovního hlediska: čím masivnější prsten s větším kamenem, tím jsou výše uvedené vlastnosti výraznější.

  Podle dávných moudrostí prsten děděný v rodině po generace, nosí-li se na prostředním prstu, má moc mírnit rodové zatížení temnou kletbou, takovému rodu pomáhá v růstu a rozkvětu jako talisman. Prstýnek na prostředníčku také dokáže pomoci chronickým smolařům a těm, kteří se zabývají duchovními aktivitami.

  Prsteníček ovládá slunce, a možná i proto se na něm nosí snubní prsteny  jako symbol rodinného stavu. V našem kraji se jedná o ruku levou, v zemích, kde vyznávají pravoslaví, se tento rodinný symbol nosí na ruce pravé. Z dochovaných pradávných pramenů se tradice snubních prstenů započala ve starém Egyptě, kdy se věřilo, že „arterie lásky“, vedoucí přímo k srdci, začíná právě u prsteníčku.

  A pozor, malíček je prstíček, který je přiřazen k Merkuru, nositi prstýnek právě zde se doporučuje všem těm, kdo potřebují šikovné ruce, hbitý rozum a výřečnost. Podle jedné dochované pověry prstýnek na nejmenším prstu pomáhá svému nositeli najít společnou řeč a navázat kontakt skoro s každým, ovšem psychologové míní, že prsten právě na malíčku nosívají lidé nestálí, se sklony k intrikám a ke zradě.  Ženy s prstenem na malíčku mají velké předpoklady k sebelásce, koketerii a náladovosti, vždy se snaží flirtovat a také jim nejsou cizí hazardní hry.

  Na obrázku je asi nejznámnější prsten velmistra řádu Templářů.

 
.