Tisícileté dějiny české - MARKYTÁNKY

15. 02 2021

www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

 První ženy v boji byly právě ženy husitské. Tady je zřejmě počátek ženy jako takové u armády. A že se osvědčily, o tom nelze pochybovat. Ale proč mají právě markytánky špatnou pověst?

  Můžou za to zkreslené a často mylné informace. Pojem markytánka byl často spojen s ženou, jež prodává své sexuální služby vojákům na vojenských taženích. To je sice pochopitelné, ale většina armád vyžadovala, aby ženy cestující s armádami byly manželkami vojáků, jelikož svobodné ženy nebo nevěstky dokázaly rozvrátit morálku.

  Po dobu výpravy bylo potřeba se o vojáky postarat a kdo jiný, než právě manželky, sestry či dokonce dcery, které matkám zdatně pomáhaly, by to zvládly lépe? Markytánky měli za úkol obstarávat hlavně potraviny, praly a vařily. Armáda sama o sobě nedokázala zajistit dostatečně své vojáky právě hlavně jídlem, a proto docházelo k dezercím. Tohoto úkolu byly pověřeny právě ženy a dokázaly vybudovat velmi účinný systém zásobováním.

  Od markytánek se samozřejmě neočekávalo, že vojáky doprovodí až na bitevní pole. Ale stejně to činily. Některé se proplížily do první linie jen proto, aby vojáky posilnily douškem pálenky, či vody.Jindy odtahovaly zraněné vojáky z bitvy do ústraní a poskytovaly jim první pomoc. Nebylo výjimkou, že i ony samotné vzaly do rukou zbraň.

  Během Francouzské revoluce se role markytánek začala obracet. Objevují se obchůdky a sortiment je o dost větší. Od potravin, přes tabák, kořalku, psacími potřebami a papírem, zkrátka vše, co vojáci potřebovali. Jejich stan se stal srdcem celého pluku. Jelikož vojáci své vlastní vybavení z důvodu rychlého přesunu neměli, jediným teplým a suchým bodem byl právě stan markytánky. Mnohdy se zde provozovaly i hazardní hry.

  Děti narozené v pluku pomáhaly matkám a později také nastoupily do boje. Chlapci, kteří v pluku vyrostli, se stali profesionálními a oddanými vojáky. V roce 1793 nový zákon nařídil ženám, aby si pořídily licence, čímž se z nich staly svobodné podnikatelky, které nebyly závislé na svých mužích.

  Kromě toho, že byly zdatné obchodnice, měly svou nenahraditelnou funkci právě jako zdravotnice a také dodávaly vojákům duchovní podporu. Není divu, že si francouzská armáda markytánek velmi cenila a mnohé z nich vyznamenala za hrdinské činy. Ženy v armádě zkrátka vždycky dokázaly přijít s něčím, na co by armádní velení nepomyslelo, ale bojující muži to vysoce ocenili.

 
.