Tisícileté dějiny české - Narodil se Leopold I. -výročí

9. 06 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  9. června LP 1640 se ve Vídni narodil císař římský, král český a uherský, markrabě moravský LEOPOLD I. HABSBURSKÝ.

  Leopold I. byl synem císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první manželky Marie Anny Španělské. Jako český a uherský král panoval Leopold I. Habsburský v letech 1657 až 1705. Původně jako druhorozený se měl dát Leopold na dráhu církevní, ale díky předčasné smrti svého staršího bratra Ferdinanda IV. se nakonec sám v roce 1657 ujímá vlády prakticky nad celou Habsburky ovládanou Střední a Jižní Evropou.

  Ferdinand III. stačil ještě Leopoldovi I. zajistit nástupnictví jednak v Čechách a na Moravě, ale také v Uhrách. Českým králem byl Leopold I. korunován dne 14. září 1656. Několik měsíců po své korunovaci propukla zejména v Čechách velká morová epidemie, která si vyžádala přes 100 tisíc obětí. Následně na to byly Čechy zatíženy vysokými daněmi a tvrdou rekatolizační politikou, to vše mělo v roce 1680 za následek tzv. Selské povstání v Čechách a na Moravě, které bylo až po třech měsících násilně potlačeno. Mnoho účastníků bylo popraveno nebo odsouzeno k nuceným pracím.

  V letech 1678-1696 došlo na území Moravy k největším čarodějnickým procesům na losinském panství. Tato událost, která trvala 18 let si vyžádala na dvě stovky upálených či umučených obyvatel Velkých Losin, Šumperka a blízkého okolí, mimo jiné i duchovního děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Z ekonomického hlediska díky častým válkám proti Francii a o španělské dědictví byla vláda Leopolda I. neúspěšná a zatížila státní pokladnu na několik staletí.

  Leopold I. Habsburský byl tři krát ženatý. Poprvé se svou sestřenicí Markétou Habsburskou, po druhé Klaudií Tyrolskou a po třetí Eleonorou Magdalenou Falcko-Neuburskou. Měl dva syny Josefa (budoucího císaře Josefa I.) a Karla (budoucího císaře a posledního mužského potomka habsburské linie Karla VI.) Leopold I. zemřel ve Vídni dne 5. května LP 1705 ve věku 64 let na celkové vyčerpáni organismu.

 
.