Tisícileté dějiny české - SMRT SI NEVYBÍRÁ - výročí

11. 06 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  11. června LP 1017 v Praze zemřel pražský biskup THIDDAG. V pořadí třetí pražský biskup pocházel z německého kláštera Corvey, který se dodnes nachází ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálso.

  Na příkaz císaře římského a krále německého Oty III. byl THIDDAG poslán do Prahy, aby se zde po biskupovi sv. Vojtěchovi Slavníkovci stal pražským biskupem. Je pravda, že byl původně na úřad pražského biskupa zvolen mnich Kristián (Strachkvas), syn knížete Boleslava I., ale ten v den svého přijetí záhadně zemřel (patrně silný epileptický záchvat). A tak panující český kníže Boleslav II. přijal nabídku německého krále na v té době druhého Němce na biskupský úřad v Praze.

  Biskup THIDDAG byl vysvěcen 7. června 998 a ihned se v Praze ujal uprázdněného biskupského stolce. Prvním počinem nového pražského biskupa bylo založení benediktinského kláštera Ostrov u Davle nedaleko Prahy. Klášter byl ve své době největší stavbou na území Čech. V době hádek mezi bratry Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem se vliv pražského biskupa výrazně omezil. TIDDAG na vzniklou situaci, tedy na mnohdy vražedný spor mezi bratry, reagoval doslova znechuceně a na nějakou dobu raději Prahu opustil. Zpět se vrátil, až když byl knížetem přijat prostřední z bratrů, tedy velmi zbožný Jaromír. THIDDAG je nejpravděpodobněji pochován v dnešní Katedrále sv. Víta v Praze na neoznačeném místě. Po jeho skonu se biskupského úřadu ujal břevnovský probošt Ekkard.

 
.