Ustavující sněm Trikolóry

29. 09 2019

www.inadhled.cz    Nový politický subjekt na české politické scéně Trikolóra má za sebou první sněm, kterého se zúčastnilo téměř 200 plnohodnotných delegátů, tedy stávajících členů, a dalších cca 800 účastníků složených převážně ze sympatizantů čekajících na vstup do nového hnutí. Sněm se konal v den státního svátku české státnosti a vzpomínky na sv.Václava v brněnském Bobycentru. Ustavující sněm se stal důležitým volbou předsedy a tří místopředsedů. V čele Trikolóry stanul pan poslanec Václav Klaus mladší, první místopředsedkyní se stala taktéž poslankyně Parlamentu ČR paní Zuzana Majerová Zahradníková opustivší společně s V.Klausem mateřskou ODS. Volby skončily dle očekávání, představa protinávrhu kandidátů by byla politická sebevražda dotyčného odvážlivce, zároveň je logické, že je to především tato dvojice, která stála přímo u zrodu hnutí a věnuje propagaci Trikolóry veškerý svůj čas trávený mimo poslaneckou sněmovnu. Jednotnost oprávněných voličů je tak v celku logickým vyústěním této situace.

  Organizace celé akce se nesla v celkem uvolněné atmosféře. Začala srazem na Zelném trhu v brněnském centru, jak budoucí předseda Klaus avizoval, i mažoretky byly. Tři barevně sladěné a s živou hudbou v zádech odvedly průvod směrem k Bobycentru.  Posléze se účastníci již registrovali a sněm mohl začít. Kdo už někdy něco podobného zažil, jistě ví, že sedět celý den třeba i ve společnosti stejně naladěných lidí není nic tak veselého, nicméně vše má svůj řád a průběh. Navíc atmosféra byla přátelská a uvolněná. Mezi VIP hosty byl pan prezident prof. Václav Klaus starší, dále zástupci polského a maďarského velvyslanectví, poslanec německého parlamentu a zástupce nejsilnější opoziční strany u našich sousedů AfD Petr Bystroň. Ten přednesl i úvodní zdravici, kdy vtipně navázal na úvodní slova Václava Klause ml. a přinesl i pozdrav od samotného předsedy AfD a návrh na blízkou spolupráci v budoucnosti. Svěřil se s obavami o svobodu a demokracii v Německu a celé Evropě.

   Pozdrav přišel i z Velké Británie, a to od hlavního představitele brexitových aktivit Nigela Farageho. Promluvil i zástupce ANO Vokřál, který omluvil neúčast předsedy ANO Babiše. Ostatní pozvaní předsedové parlamentních stran nedorazili, výjimkou byl zdravice z KDU-ČSL. Místo pozvaného předsedy maďarské vlády Orbána, který se nemohl z důvodu vytíženosti ve své zemi o tomto víkendu zúčastnit, vystoupila paní velvyslankyně Maďarska v Čechách. Mezi VIP hosty byl ještě senátor Valenta.  Poté již byla na pořadu dne volba předsedy, o jejíž průběhu bylo jasno dopředu.

  Návrh na zvolení Václava Klause přednesla mladá krev, slečna Anežka Kružíková, která mimo jiné zná osobně pana Klause z jím vedeného šachového kroužku. Ve svém návrhu zmínila především férovost navrhovaného předsedy a jeho přání vykonávat svou funkci v duchu křesťanských tradic. Protinávrh nebyl. V projevu kandidáta se Klaus vrátil k důvodům, proč se rozhodl založit Trikolóru, zmínil migraci, genderové změny ve společnosti a vyjádřil se k politické situaci v EU a náhledu na ni. Také se zmínil o důležitosti zachovat českou korunu a vydvihnul i raketový příliv příznivců hnutí ve všech regionech České republiky. Opět vysvětlit princip tří pilířů, na kterých vzniká politické směřování prioritních snah Trikolóry a vyslovil i přání vrátit Českou republiku k normálnímu životu prostému politikaření, vyhnout se zneužívání dětí ke vzniku klimatické hysterie a zachovat naší zemi bezpečnou pro naše obyvatele. V samotném hlasování získal VK všechny hlasy voličů až na tři od těch, kteří se zdrželi hlasování.

 Po přestávce na oběd vystoupili tři gestoři stojící za přípravou politického programu. Prvním přednášejícím byl Václav Klaus st., který se vrátil o den dříve z návštěvy Číny. Pan exprezident zodpovědný za zahraniční politiku vysvětlil záměry Trikolóry týkající se představ vedení hnutí o jejím směřování. Zmínil se o Libanonské smlouvě, eurounijní degradaci, migraci a nevracení se k otázkám týkajících se vyřešení vzájemných poválečných nároků mezi Německem a Českou republikou, které je třeba považovat za nevratně schválené a ukončené. Vyzdvihnul naše členství v NATO. Dále doporučil prioritně zachovat dobré vztahy ve Visegrádské čtyřce, s Německem, ale i se zeměmi na východ od nás, především s Ruskem a Čínou. Kritikou nešetřil ani směrem ke klimatologickému šílenství a ochotě politiků podléhat hysterickým výlevům loutky Grety. Po zakončení jeho projevu sál povstal a odměnil Václava Klause staršího dlouhým potleskem.

  Poté se ještě za řečnický pultík postavili odborníci přes právo a ekonomiku, kdy Petr Mach v zastoupení hlavní gestorky a ekonomky Šichtařové přiblížil představy vedení Trikolóry o otázkách hospodaření. Zazněla výrazná kritika dotací, nesmyslné podpory biopaliv a dosavadní sociální politiky. Mach se dotknul i problematiky DPH a jednoznačně se vyslovil pro zrušení EET a snižování daní při současném poklesu státních výdajů. K tomu by mělo napomoci i přesun státních úředníků zpět k vykonávání užitečné práce například v soukromém sektoru. Jejich počet je totiž extrémně vysoký. Změny by se dotknuly také financování neziskovek, především těch politických. Ochrana životního prostředí je součástí ekonomického náhledu, také návrat k pěstování zemědělských plodin potřebných k uživení obyvatelstva a zároveň chránících půdu, prioritním je dostavba Temelína a vypořádání se s Německem. To by se mělo finančně podílet na ochraně elektrické sítě, svými změnami toků při spínání a vypínání větrných elektráren neustále ohrožuje a již nás to stálo několik miliard Kč. Zmíněna bylo také ukončení dotací solárních elektráren stojících na zemědělské půdě. V otázce práva bylo navrženo několik základních úprav vedoucích k celému zjednodušení celého systému, osvobození Policie a soudců od politického nátlaku.

  Po těchto projevech následovala volba místopředsedů. Všichni tři kandidáti byli nakonec zvoleni, byť zde už to nebylo tak jednoznační. Nejvíce hlasů získala Zuzana Majerová Zahradníková. Účastníky akce čekala ještě diskuze, ze které je třeba vyzdvihnout příspěvky zástupců místní organizace Prahy 3, která byla na sjezdu vidět. Její členkou je shodou okolností i výše zmíněná Anežka Kružíková, která navrhnula oficiálně Václava Klause ml. na post předsedy Trikolóry. Za pultík se dostavili ještě předseda ze Žižkova Mojmír Mikuláš a pan Albrecht. Ten se vrátil k nesmyslné odzbrojovací směrnici a vyzval účastníky sněmu, aby se bránili snaze odebrat nám legálně držené zbraně. Tímto úkonem začali svou cestu k moci Stalin, Hitler i Castro, zbraně nevlastní ani Severokorejci. Odzbrojit obyvatelstvo znamená zlomit jeho vůli a zlikvidovat právo na sebeobranu.

  V pozdních odpoledních hodinách byl sněm ukončen. Vzhledem k relativní ignoraci veřejnoprávních médií Vám přinášíme toto zpravodajství přímo z místa dění. Trikolóra je nejmladším politickým subjektem na naší scéně, má však solidní potenciál k získání významného místa. Jisté je, že názorově jde o pravicovou stranu ochotnou spolupracovat s každým, kdo se bude svým zaměřením blížit programu hnutí. Velký nárůst počtu sympatizantů je předpokladem k rozšíření počtu členů a jejich výběr bude nadále pokračovat. Důležité, čeho se musí Trikolóra vyvarovat, je snaha přesunu některých lidí z jiných stran. Nejde o to, že by to nebylo možné, má to svou logiku především u těch, kteří se rozešli s bývalým účinkováním kdekoliv z důvodu ztráty ideálů či totální přeměně mateřského subjektu (ODS, Topka, Svobodní). Problémem je vycítění budoucích možností získat významné funkce a snaha obklopit se vlastními kamarády a známými. Jde tak o jednu z věcí, na které se bude třeba zaměřit a lze jen doufat, že se tomuto nešvaru podaří zabránit. Trikolóře tedy tímto přejeme hodně úspěchů a doufáme, že přinese do politiky u nás pořádný průvan.

J3.K

.