V Rusku už to pochopili, Kavárna si zabučí…

13. 11 2019

www.inadhled.cz    Ruská federace, respektive její vláda, postavila českou politickou neziskovou organizaci Člověk v tísni mimo zákon. Rusové tak pochopili, že líbivý název nemusí znamenat bohulibou činnost. Podobně, jako Lékaři bez hranic, z nichž se stala velmi aktivní převaděčská organizace, jejíž aktivity ve Středozemním moři nemají s léčením nic společného a spíše se zabývají opakem, tedy zavlékáním nevyléčitelné choroby do Evropy, přešel Člověk v tísni na stranu propagátorů multikultury a liberalismu. Rozumně uvažující lidé samozřejmě vnímají nebezpečí spojené s agitací této neziskovky financované jak státem, tak i zahraničními subjekty. Její rozpočet není nijak transparentní, ale předpokládá se výše kolem dvou miliard korun. A za to už se dá škodit i na mezinárodní scéně.

  Šimon Pánek, tedy šéf celého projektu, patří k velmi exponovaným osobám této doby. Je tváří organizace, jejím obhájcem a samozřejmě i zodpovědným za to, čím se Člověk v tísni zabývá. A to vás moc nepotěší. Co si běžný občan představí pod pojmem člověk v tísni? Mezi lidi potřebující skutečnou pomoc patří v naší zemi několik skupin, pro které je život těžší a nepříliš jednoduchý. Největší skupinou jsou samozřejmě senioři, dále opuštěné děti, sociálně slabší samoživitelky, zdravotně postižení všech generací. Pokud si tedy představíme někoho v tísni, pak jsou to tito spoluobčané. Očekávat, že by nám na péči o lidi ve složité situaci přispívali ze zahraničí, je však naivní. Na co tedy přispívají cizí organizace, korporace a jednotlivci, když ne na humanitární a charitativní činnost, co podporují?

  Člověk v tísni se stal politickou neziskovkou s výrazně agitačním programem. Mimo jiné stojí za indoktrinací ve školách, kdy jeho zaměstnanci vytváří programy spojené s prosazováním multikulturního prostředí. Úkolem těchto do školství pronikajících agitátorů je vytvořit v dětech a studentech pocit, že nesouhlas se změnou týkající se osídlování Evropy migranty, především muslimy, znamená zároveň rasismus. Snaha potlačit národní povědomí, překroutit historii a změnit myšlení odvíjející se od zkušeností rodičů stojí mnoho peněz a profesionální našeptávači už jsou součástí výuky na většině škol. Bohulibě znějící programy jsou pouze dalším způsobem, jak se propojit s vedením škol a získávat vliv v nich. Bohužel lze též konstatovat, že právě tato největší politická neziskovka má řadu odnoží a následovníků pronikajících postupně do všech sfér politického života a její finanční možnosti jsou už na takové úrovni, že je schopna korumpovat i politiky.

   Dalším počinem je organizovaná cenzura sociálních sítí, kdy je Člověk v tísni ideologickým donátorem několika skupin podílejících se na nahlašování ,,nevhodných´´ příspěvků. Pod pojmem nevhodné lze najít ty, které upozorňují na pochybnou činnost neziskovek, na kriminalitu migrantů, dopad stěhování národů do Evropy na ekonomiku, kulturu, bezpečnost a svobodu v oblastech, kam již dorazili. Dále se nesmí zmiňovat skutečnosti, které vedou k reálným změnám v zemích již migrací prověřených, což se týká především Švédska, Velké Británie, Francie a Německa. Zapovězeno je zmiňovat se o Tommy Robinsonovi, ale v klatbě jsou i jména Salvini, Le Pen, Farage, Orbán, Okamura či Klaus, na jehož věku nezáleží, platí to pro oba. Za rasismus je považován poslech Ortelu, negativní zmínka o islámu a podivení se nad kolaborantským chováním hlavy křesťanů papeže Františka I. Banem, neboli blokací, jsou poté častováni všichni, kdo se neuctivě vyjadřují o Milionu chvilek, vysloví podporu Miloši Zemanovi, pozastaví se nad hysterií namířené vůči Rusku a Číně, nebo snad upozorní na politickou aktivitu části neziskového sektoru, případně se dostanou do sporu s příznivci Kalouska, knížete či někoho jiného z neoliberální sekce politického spektra.

  Mezi Člověkem v tísni podporované a ideologicky pod něj spadající patří přinejmenším tzv. Elfové a také Jsme tu, jejichž hlavním cílem je napadat oponenty evropských liberálů, Zelených a našich Pirátů. Naopak, kdo podporuje Antifu, ekoterorismus v podání loutky Grety a jejího pozadí, tím není myšlen zadek mladé aktivistky, migraci a islám, respektive rozmach multikultury, je vítán a patří mezi lidi, které Pánek ke svému záškodnictví potřebuje. Dá se také očekávat, že pokud by Šimon Pánek kandidoval na jakýkoliv politický post, měl by širokou základnu voličů tvořenou z absolventů škol indoktrinovaných jeho organizací, dále z lidí pracujících pro nadnárodní korporace, jistě by dokázal získat hlasy již do své sítě zapojených politiků a v neposlední řadě má na své straně liberalismus podporující umělce a ze sociálních sítí zhlouplé ,,ochránce´´ demokracie pracující systematicky na jejím potlačení.

  Pokud jde o to, že jste doposud nenašli zmínku o charitativní činnosti Člověka v tísni, pak tedy vězte, že existuje. Ignoruje však víceméně potřeby českých občanů a je zaměřena na zahraniční pomoc. Což by možná znělo líbivě, kdyby nešlo o systematickou práci v oblastech, ze kterých k nám míří migranti. K nám znamená Evropu, ale jak prosakují zprávy, jsou již dováženi i do České republiky a pomalu se pro ně připravuje půda. Piráti například oddalují plánované privatizace domů s obecním bydlením s tím, že by rádi vytvořili zásobu sociálních bytů. Cestou k tomu je razantní zvyšování dosavadních nájmů často vedoucí k neochotě nájemníků nadále obývat zdevastované a neudržované obecní byty. Člověk v tísni je samozřejmě s tímto postupem seznámený a odpovídá to jeho záměrům. Jistě tedy vnímáte, že Rusové již pochopili nebezpečí podobných organizací plynoucí z jejich činnosti a záměrů. Oprávněně tak vystavili stopku té naší největší, nejbohatší a nejpropracovanější. Mafiánská chobotnice nazvaná Člověk v tísni, potažmo její chapadla v podobě navázaných a spolupracujících dalších organizací a financování ze zahraničí se stal skutečným nebezpečím. Česká BIS by se měla Pánkem a jeho partou zajímat mnohem více, než nebezpečím z Ruska a Číny. Jenže, koho to zajímá? Člověk v tísni je přeci na té ,,správné´´ straně. Hra na solidaritu pokračuje, byť je tato falešná.

J3.K

 
.